ДОРАДНИЦТВО

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ДОРАДНИЦТВО by Mind Map: ДОРАДНИЦТВО

1. ІКТ сучасні засоби, якими може користуватись клієнт (набор MS, SMART-технології, хмарні сервіси тощо

2. Соціологія умови та процеси у суспільстві

3. Методики навчання/викладання знати сучасні освітні технології; методи, способи, шляхи і форми конкретних дициплін навчання

4. Менеджмент теоретичні основи управління; особливості управління закладом і процесом навчання; закономірності планування професійної діяльності; види, функції та методи контролю

5. Психологія педагогічна психологія, вікова психологія, психологія сім ї, психологія особистості

6. Педагогіка особливості освіти, розвитку і виховання особистості; закономірності; рушійні сили