PRASANGKA & DISKRIMINASI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRASANGKA & DISKRIMINASI by Mind Map: PRASANGKA & DISKRIMINASI

1. TEORI

1.1. Doob (2005)

1.1.1. Diskriminasi merupakan tindakan atau penindasan yang perlu dilakukan untuk menghalang kelompok lain atau kuasa luar dari mengekploitasi sesuatu perkara atau benda

1.2. Shadily (2007)

1.2.1. menidakkan diskriminasi kerana diskriminasi ini hanya memanfaatkan orang berkuasa dan mempunyai duit yang banyak yang seterusnya akan menindas dan menaniaya orang miskin dan golongan yang tidak berkemampuan

1.3. Suzuki (1989)

1.3.1. manusia mempunyai sesuatu sifat yang baik untuk hidup bersama sama dalam satu kelompok. Namun begitu, apabila sifat tamak berlaku, seseorang itu sanggup melakukan apa sahaja untuk menjadikan dirinya berada diatas dan dalam masa sama dapat menguasai orang lain mahupun kebendaan.

2. ASPEK

2.1. PRASANGKA

2.1.1. Peribadi

2.1.1.1. sifat yang terbentuk dalam diri seperti kesetiaan dan agresif

2.1.2. Konflik

2.1.2.1. berpunca daripada persaingan antara kelompok

2.1.3. Budaya

2.1.3.1. berlaku disebabkan oleh norma dalam kelompok yang mengajar individu untuk berprasangka kepada kelompok lain

2.1.4. Penilaian

2.1.4.1. membuat penilaian terhadap sesuatu dengan terlalu ekstrem

2.1.5. Kecemburuan

2.1.5.1. tanggapan bahawa golongan lain memiliki status sosial yang lebih tinggi

2.2. DISKRIMINASI

2.2.1. Ras & etnik

2.2.1.1. terdiri daripada bangsa, budaya dan amalan hidup yang berlainan dalam sistem sosial

2.2.2. Agama

2.2.2.1. berdasarkan kepercayaan agama yang dianuti oleh suatu golongan di suatu tempat

2.2.3. Gender

2.2.3.1. perbezaan peranan lelaki dan wanita yang dipersoalkan dalam komuniti

2.2.4. Ideologi & politik

2.2.4.1. hak kekuasaan yang lebih oleh golongan yang berkuasa terhadap golongan yang lemah

3. Lebih tertumpu kepada tingkahlaku & berbeza dengan prasangka namun ianya berkait rapat

4. DEFINISI

4.1. PRASANGKA

4.1.1. Sikap negative terhadap sesuatu tanpa ada alas an yang kukuh

4.2. DISKRIMINASI

4.2.1. Layanan yang tidak adil terhadap individu tertentu berdasarkan ‘characteristics’ individu tersebut. Contoh: warna kulit, golongan , suku kaum, ekonomi, agama dan lain-lain.

5. KONSEP

5.1. PRASANGKA: 3 komponen sikap

5.1.1. Kognitif: Pengetahuan tentang objek sikap & suatu kepercayaan terhadap suatu kelompok

5.1.1.1. Contoh:Percaya bahawa melayu merupakan kaum yang malas

5.1.2. Afektif: Emosi negatif & perasaan oleh seseorang individu. Perasaan negatif ini sering kali berkait rapat dengan seseorang yang mempunyai prasangka tersebut

5.1.2.1. Contoh:Tidak menyukai mereka terus menerus

5.1.3. Tingkahlaku: Berpunca daripada komponen kognitif serta afektif dimana seseorang itu mungkin akan melakukan sesuatu kepada suatu kelompok atau individu dengan niat mahupun tidak tetapi didalam bentuk yang nyata.

5.1.3.1. Contoh: Tidak mengambil kaum melayu bekerja kerana atas kepercayaan mereka kepada objek sikap dan tidak menyukainya

5.2. DISKRIMINASI

5.2.1. Lebih kepada perbuatan/perilaku dengan memberi layanan yang tidak samarata kepada golongan yang berhak menerimanya