Моделювання. Основи алгоритмізації та програмування

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Моделювання. Основи алгоритмізації та програмування by Mind Map: Моделювання. Основи  алгоритмізації та  програмування

1. Модель. Типи моделей

1.1. За способом подання

1.2. За галузями використання

1.3. За факторами часу

2. Алгоритм

2.1. 2.1. Властивості алгоритмів

2.1.1. Дискретність

2.1.2. Визначеність

2.1.3. Виконуваність

2.1.4. Скінченність

2.1.5. Результативність

2.1.6. Масовість

2.2. 2.2. Форми подання алгоритмів

2.2.1. Словесна

2.2.2. Графічна або за допомогою блок-схем

2.3. 2.3. Базові алгоритмічні структури

2.3.1. Структура розгалужена

2.3.2. Лінійна структура

2.3.3. Циклічна структура

3. Етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера

3.1. 1. Аналіз умови задачі, визначення вхідних даних і кінцевих результатів

3.2. 2. Створення інформаційної моделі

3.3. 3. Вибір програмних засобів для розв'язування задачі

3.4. 4. Створення алгоритму розв'язування задачі

3.5. 5. Отримання комп'ютерної моделі

3.6. 6. Дослідження отриманих результатів на ймовірність і відповідність умові

4. Мови програмування

4.1. Високого рівня (машинно незалежні)

4.1.1. Pascal

4.1.2. Delphi

4.2. Низького рівня (машинно залежні)

4.2.1. Асемблер

5. Практичні завдання

5.1. 1. Завдання

5.2. 2.1. Завдання

5.3. 2.2. Завдання

5.4. 2.3. Завдання

5.5. 3. Завдання

5.6. 4. Завдання

5.7. 5. Завдання

5.8. 6. Завдання

6. Транслятори. Їх типи

6.1. Інтерпритатори (Basic)

6.2. Компілятори (Pascal)

7. Системи програмування

7.1. Інтегровані системи програмування

7.1.1. Pascal

7.2. Системи візуального програмування

7.2.1. Dolphi