Motors

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Motors by Mind Map: Motors

1. Màquina tèrmica

1.1. màquina de vapor

1.1.1. locomotora de tren a vapor

1.1.1.1. turbina de vapor

1.1.1.1.1. funcionen inicialment per la compressió i escapament

2. Combustió

2.1. Combustió interna

2.1.1. Motor de 2 temps

2.1.1.1. Primer temps

2.1.1.1.1. admissió-compressió

2.1.2. Turboreactor

2.1.3. Motor de 4 temps

2.1.3.1. Primer temps

2.1.3.1.1. admissió

2.1.3.2. Gasolina

2.1.3.3. Dièsel

2.1.3.3.1. funciona igual que la gasolina però no es crea una explosió sinò una expansió

2.2. Combustió externa

3. Tipus

3.1. Motor Wankel

3.2. Cicle d'Otto

4. Parts

4.1. Bloc de cilindres

4.1.1. Materials

4.1.2. Personnel

4.1.3. Services

4.1.4. Duration

4.2. Culata

4.3. Pistó

4.4. Biela

4.5. Cigonyal