Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Etapele unui training by Mind Map: Etapele unui training
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Etapele unui training

4. Evaluarea

a cursantilor ( initiala, pe parcurs, finala); a calitatii cursului;

3. Implementarea ofertei

programa pe module sau pe discipline; fisa cursului.

1. Identificarea nevoilor

cerute de comunitate; caracteristicile potenţialilor beneficiari

2. Proiectarea ofertei

definirea cadrului general; planificarea efectivă a cursului; modalitati de instruire