Etapele unui training

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Etapele unui training by Mind Map: Etapele unui training

1. 4. Evaluarea

1.1. a cursantilor ( initiala, pe parcurs, finala); a calitatii cursului;

2. 3. Implementarea ofertei

2.1. programa pe module sau pe discipline; fisa cursului.

3. 1. Identificarea nevoilor

3.1. cerute de comunitate; caracteristicile potenţialilor beneficiari

4. 2. Proiectarea ofertei

4.1. definirea cadrului general; planificarea efectivă a cursului; modalitati de instruire