Тема. Лічба часу в історії. Встановлення хронологічної послідовності подій

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Тема. Лічба часу в історії. Встановлення хронологічної послідовності подій by Mind Map: Тема. Лічба часу в історії. Встановлення хронологічної послідовності подій

1. Очікувані результати

2. Тип уроку

2.1. Урок засвоєння нових знань, формування умінь і навичок, з елементами технологій критичного мислення

3. Форма уроку

3.1. Практичне заняття

4. Навчальні ресурси

4.1. Підручник Історія України (вступ до історії): підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів/О.І.Пометун, І.А.Костюк, Ю.Б.Малієнко. – К.:Видавничий дім «Освіта», 2013. – с.13-15; Розділ 1. «Звідки і як історики дізнаються про минуле»

5. Обладнання

5.1. 1. Ілюстративний матеріал: тематичні малюнки, лінія часу 2. Історичне джерело: світлини історичних пам’яток 3. ІКТ-супровід (презентація)

6. Терміни та поняття

6.1. "історична хронологія", "ера", "століття", "тисячоліття".

7. Очікувані результати

7.1. Учень (учениця) знає назви і хронологічні межі періодів європейської історії за культурними епохами: Первісне суспільство, Античність, Середні віки, Новий час

7.2. Учень (учениця)розуміє поняття "Історична хронологія", "ера", "століття", "тисячоліття"

7.3. Учень (учениця) уміє свіввідносити рік із століттям, тисячоліттям, складати хронологічну таблицю, користуватися шкалою часу, розв'язувати задачі на обчислення історичного часу

8. Методи та технології

8.1. Бесіда, робота з підручником, інтерактивні вправи «Мозковий штурм», «Ти – мені, я - тобі», «Допомога літописцю», робота в групах, у парах.

9. Повідомлення теми, завдань уроку

9.1. Вправа "Мозковий штурм" На столі лежать предмети: пісочний годинник, саморобний літопис, відривний календар, ... Учитель. На вашу думку, які важливі завдання нам допоможуть вирішити ці предмети?

9.2. Учитель. У який період історії ви хотіли б потрапити, подорожуючи машиною часу? Чому?

10. Актуалізація знань

10.1. Історія - це наука про минуле людини і людства і тісно пов'язана з часом. - Як рахували час у давнину? - Що таке літочислення? - Що таке хронологічна послідовність? - Як можна записати послідовність історичних подій? (Прогнозована відповідь: шкали часу, хронологічні таблиці)

11. Практичні завдання:

11.1. Визначення подій за шкалою часу

11.1.1. - Зобразити шкалу часу - Позначити на лінії часу: а) рік, в якому ми живемо (2017р.) б) століття (ХХІ) в) тисячоліття (ІІІ)

11.1.2. Нанести на лінію часу послідовність історичних періодів: Первісне суспільство, Античність, Середньовіччя, Новий час, Новітній час

11.1.3. Робота з візуальними джерелами. - Розташувати на хронологічній шкалі репродукції:

11.1.4. - Поясніть, чому саме в такій послідовності ви їх розташували? Очікуваний результат:

11.1.5. Робота з підручником.

11.1.6. Визначте місце історії України на шкалі часу. В яких історичних епохах (періодах) має місце історія України?

11.2. Хронологічна послідовність

11.2.1. Завдання: розташувати події в хронологічній послідовності

11.3. Співвіднести рік-слоліття-тисячоліття

11.3.1. Повідомлення учителя: Століття в історії прийнято позначати римськими цифрами

11.3.2. Робота в парах. Вправа "Ти - мені, я- тобі". 1. Перший учень записує роки, другий - визначає століття. 2. Записати рік за даними століттями.

11.3.3. Учитель креслить на дошці періоди, позначені арабськими цифрами, та століття, позначені римськими, і пропонує учням з’єднати лініями періоди і століття.

11.4. Розв'язування історичних задач

11.4.1. Робота в групах. Вправа "Допомога Літописцю". Розв'язати історичні задачі. Завдання на обчислення історичного часу

12. Рефлексія

12.1. -Чи мають ці символи відношення до обчислення часу? -Чи можна за допомогою визначених символів дізнатися, коли відбулася певна історична подія? -Розташуйте символи в послідовності їх виникнення, тобто хронологічній послідовності.

13. Завдання додому

13.1. Скласти хронологічну задачу

14. Пам’ятка роботи з історичним джерелом