Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VYJEDNÁVANIE by Mind Map: VYJEDNÁVANIE

1. Prístupy

1.1. Integratívne vyjednávanie

1.2. Distributívne vyjednávanie

2. Kroky vyjednávania

2.1. príprava

2.2. preskúmanie situácie

2.3. identifikácia vlastnej pozície

2.4. voľba stratégie

2.5. voľba techniky vyjednávania

3. Výsledky vyjednávania

3.1. WIN/WIN

3.2. WIN/LOSS

3.3. LOSS/LOSS

4. Techniky vyjednávania

4.1. okamžitá odpoveď

4.2. hypotetická ponuka

4.3. súhrnná transakcia

4.4. vyhýbanie, odkladanie

4.5. použitie sily

4.6. konfrontácia

4.7. podrobná debata

4.8. vyčerpanie protivníka

4.9. dobývanie drobných výhod

4.10. neodvolateľný záväzok

4.11. pasca