Xu hướng cntt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Xu hướng cntt by Mind Map: Xu hướng cntt

1. Hệ thống thông tin

1.1. Hướng quản trị quản lý

1.1.1. - Marketing quảng cáo – eMarketing, SEO

1.1.2. - Bán hàng – Point of Sale

1.1.3. - Dịch vụ khách hàng – CRM

1.1.4. - Quản lý chuỗi cung ứng– SCM

1.1.5. - Hoạch định nguồn lực – ERP

1.1.6. - Nhân sự, tuyển dụng – HRM

1.2. Hướng công nghệ thông tin

1.2.1. Quản trị thông tin

1.2.2. Bộ phận quản lý dữ liệu

1.2.3. Bộ phận ERP

1.2.4. Phòng điện toán

1.2.5. Phòng nghiên cứu phát triển

1.2.6. Đơn vị tư vấn

1.2.7. huấn luyện CNTT

1.2.8. Trợ lý cho nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý.

2. Mạng máy tính truyền thông

2.1. Chuyên viên quản trị mạng và hệ thống tại các ngân hàng, các trung tâm dữ liệu, các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)

2.2. Chuyên viên thiết kế mạng chuyên nghiệp: xây dựng các mạng máy tính an toàn, hiệu quả cho các đơn vị có yêu cầu

2.3. Chuyên viên phát triển phần mềm mạng

2.4. Chuyên viên phát triển ứng dụng trên di động và mạng không dây

3. Kỹ thuật phần mềm

3.1. Các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm, game; bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, …,các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT.

3.2. Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin

3.3. Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học...

3.4. Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).

3.5. Có thể tự phát hành các sản phẩm game, ứng dụng trên thiết bị di động.

4. Khoa học máy tính

4.1. Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt các đề án công nghệ thông tin đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học,...

4.2. Có thể làm việc với vai trò là một Chuyên viên lập dự án, lên kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển các ứng dụng tin học, hoặc một lập trình viên phát triển các phần mềm hệ thống.

4.3. Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin hoặc làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin.

4.4. Giảng dạy các môn liên quan đến khoa học máy tính tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông.

4.5. Cán bộ nghiên cứu khoa học và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường đại học, cao đẳng.

5. Kỹ thuật máy tính

5.1. Lập trình viên, đặc biệt là lập trình các phần mềm nhúng

5.2. Kỹ sư thiết kế mạch điện-điện tử, mạch điều khiển trong công nghiệp, vi mạch, chip,…

5.3. Kỹ sư đảm nhiệm các công việc về công nghệ thông tin nói chung trong các cơ quan, doanh nghiệp chuyên và không chuyên về công nghệ thông tin

5.4. Làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu

5.5. Học tiếp lên cao học, tiến sĩ các ngành nhóm CNTT