DİJİTAL VATANDAŞLIK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DİJİTAL VATANDAŞLIK by Mind Map: DİJİTAL VATANDAŞLIK

1. DİJİTAL ETİK

1.1. Dijital Toplumda Davranış Kurallarına Uymak demektir

2. DİJİTAL OKUR YAZARLIK

2.1. Teknoloji ve Teknoloji Kullanım Bilgisine Sahip Olmak demektir

3. DİJİTAL ERİŞİM

3.1. Dijital Toplumun Bir Parçası Olmak demektir.

4. DİJİTAL GÜVENLİK

4.1. Dijital Ortamlarda Güvenlik Önlemlerini Almak demektir.

5. DİJİTAL SAĞLIK

5.1. Dijital Dünyada Fiziksel ve Psikolojik Olarak Rahat Olmak demektir.

6. DİJİTAL TİCARET

6.1. E-ticaret ile İlgili Risklerin ve Problemlerin Farkında Olmak demektir.

7. DİJİTAL İLETİŞİM

7.1. Elektronik Bilgi Alış Verişi Yapma Fırsatına Sahip Olmak demektir

8. DİJİTAL HAKLAR, SORUMLULUKLAR

8.1. Dijital dünyada herkesin sahip olduğu özgürlükler demektir.

9. DİJİTAL KANUN

9.1. Dijital Dünyadaki Eylemlerden Sorumlu Olmak demektir.

10. DİJİTAL ERİŞİM

10.1. Dijital Toplumun Bir Parçası Olmak demektir.