Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Goederenrecht by Mind Map: Goederenrecht

1. Een ander verkrijgt het eigendomsrecht

2. Eigendomsverkrijging

2.1. Algemene titel

2.1.1. Erfopvolging

2.1.2. Boedelmenging

2.1.3. Fusie

2.1.4. Splitsing

2.2. Bijzondere titel

2.2.1. Overdracht Art. 3:84 BW

2.2.2. Verjaring Art. 3:99 BW

2.2.3. Onteigening Art.

2.2.4. Overige in de wet aangewezen wijzen van eigendomsverkrijging

2.2.4.1. Natrekking

2.2.4.2. Toe-eigening (Res nullius)

2.2.4.3. Vinderschap

2.2.4.4. Schatvinding

2.2.4.5. Vermenging

2.2.4.6. Zaaksvorming

2.2.4.7. Vruchttrekking

3. Goederen Art. 3:1 BW

3.1. Zaken Art. 3:2 BW

3.1.1. Onroerende zaken Art. 3:3 lid 1 BW

3.1.1.1. Registergoederen Art. 3:10 BW

3.1.2. Roerende zaken Art. 3:3 lid 2 BW

3.1.2.1. Registergoederen Art. 3:10 BW

3.2. Vermogen Art. 3:6 BW

3.2.1. Absoluut recht

3.2.1.1. Volledig recht Art. 5:1 BW

3.2.1.1.1. Eigendomsrecht Art. 5:1 BW

3.2.1.2. Beperkt recht Art. 3:8 BW

3.2.1.2.1. Zekerheidsrechten

3.2.1.2.2. Genotsrechten

3.2.1.3. Zaaksgevolg - droit de suite

3.2.1.4. Prioriteitsbeginsel - droit de priorite

3.2.1.5. Bevoorrechte positie - droit de preference

3.2.2. Relatief recht

3.2.2.1. Vorderingsrecht

4. Eigendomsverlies

4.1. Eigenaar doet afstand van de zaak

4.2. De zaak gaat teniet