Праистория. Първите цивилизации.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Праистория. Първите цивилизации. by Mind Map: Праистория. Първите цивилизации.

1. историята на Египет

1.1. старо царство

1.2. средно царсво

1.3. ново царство

1.3.1. най- могъщо

1.3.2. фараоните Тутмос трети- завоевателя

1.3.3. Размес втори- строителя

2. човешката еволюция

2.1. теория на Чарлс Дарвин

2.1.1. човека проилиза от маймуните

2.2. първите хора

2.2.1. австралопитек

2.2.1.1. започва да слиза от дърветата

2.2.2. хомо хабилис

2.2.2.1. "сръчния човек"

2.2.3. хомо еректус

2.2.3.1. "изправения човек"

2.2.4. неандерталец

2.2.4.1. "разумният човек"

2.2.5. кроманьонец

2.2.5.1. най- близко приличащ си с днешните хора

2.3. животът на първите хора

2.3.1. номади

2.3.2. в новокаменната епоха стават земеделци и животновъди

3. Егепит

3.1. религиозни вярвания

3.1.1. вяра в задгробния живот

3.1.2. политеизъм

3.1.2.1. вяра в боговете Ра, Анубис, Изида и други

3.2. египетска писменост

3.3. географско положение

3.3.1. поречието на река Нил

3.3.1.1. сливане на горно и долно царство

3.3.1.1.1. цар Менес

3.4. обществена пирамида

3.4.1. фараона

3.4.2. номаси и жреци

3.4.3. администрация и военни

3.4.4. селяни

3.4.5. роби

4. държавите в древния изток

4.1. Шумер

4.1.1. владетели

4.2. Акад

4.2.1. Вавилон

4.2.2. владетели

4.2.2.1. Хамурапи

4.2.2.1.1. законникът на Хамурапи

4.2.2.2. Саргон

4.2.2.3. Нарам- син

5. империите на древния исток

5.1. Персия

5.1.1. Кир втори

5.1.2. Дарий първи

5.1.3. египетски йероглифи

5.2. Асирия

5.2.1. отношение към покровените народи

5.2.1.1. терар и насилие

5.2.2. военна реформа

5.2.2.1. кавалерия

5.2.2.2. стенобойни машини

6. древните евреи

6.1. родоначолникът на евреите към Ханаан

6.1.1. Аврам

6.2. Мойсей и бягството

6.2.1. скрижалите

6.3. управлетието на Соломон

6.3.1. кивот

6.4. монотеизъм

6.4.1. бог Йехова

6.5. край на еврейското царство

6.6. Израилско царство

6.6.1. упранление на Давид

6.6.2. превземане на Йеросалим

6.6.3. давидова звезда