Ruang Lingkup Ilmu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ruang Lingkup Ilmu by Mind Map: Ruang Lingkup Ilmu

1. Ilmu Alam

1.1. -mempelajari tentang alam

1.2. -dikenali sebagai ilmu pasti

1.3. -mempunyai jawapan yang bersifat pasti

1.4. Contohnya : ilmu fizik, kimia , biologi dan banyak lagi

2. Ilmu Pengetahuan Sosial

2.1. -pelbagai bidang ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia.

2.2. -berlawanan dengan ilmu alam kerana mempunyai jawapan yang bervariasi

2.3. Contohnya : ilmu ekonomi, ilmu antropologi, politik dan banyak lagi

3. Ilmu Bumi dan Atariksa

3.1. -mempelajari tentang bumi dan benda-benda luar angkasa

3.2. -Bidang ini mengamati dan menghayati cara kerja langit dan selok-belok bumi.

3.3. Contohnya : astronomi, geologi, geografi dan banyak lagi.