زمان بندی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
زمان بندی by Mind Map: زمان بندی

1. درس های یونی

1.1. طرح ۲/ تقوی

1.1.1. ویلا

1.1.1.1. بنا

1.1.1.1.1. تاریخی

1.1.1.1.2. معاصر

1.1.1.1.3. سرچ کلی

1.1.1.2. اراعه

1.1.1.2.1. مقاله

1.1.1.2.2. پورپوینت

1.1.1.2.3. شیت ها

1.1.1.2.4. تقسیم بندی

1.2. روستا

1.2.1. جلسه ی 22 آبان

1.2.1.1. کیفیت ابنیه: فوتوشاپ کردن اون خیابونه

1.2.1.2. ویدیو

1.3. تنظیم شرایط محیطی

1.3.1. روخونی جزوش

1.4. ساختمان 1

1.4.1. روخونی کتابش

1.4.2. مشق این هفته ش :))

1.4.3. مشق هفته ی قبلش

1.4.4. روخونی جزوش

1.5. معماری معاصر

1.5.1. روخونی قبادیان

1.5.1.1. برنامه ریزی

1.5.2. انجام پروژه

1.5.2.1. مطالعه و تقسیم بندی

1.5.3. گرفتن جزوه ی جلساتی ک نبودم

1.6. New Topic

2. New Topic