Memupuk Integrasi di Malaysia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Memupuk Integrasi di Malaysia by Mind Map: Memupuk Integrasi di Malaysia

1. Cabaran / konflik

1.1. Keterpinggiran yang tinggi

1.2. Pendapatan rendah

1.3. Perbezaan budaya hidup

1.4. Perbezaan agama

1.5. Kos hidup tinggi

1.6. Perbezaan kemahiran kerja

1.7. Taraf pendidikan rendah

1.8. Perbezaan kumpulan masyarakat

1.9. Isu kemiskinan

2. Impak / kesan

2.1. Gejala sosial negatif

2.2. Isu perkauman

2.3. Prasangka tinggi

2.4. Sterotaip yang berbeza

2.5. Rasisme yang tinggi

2.6. Diskriminikasi yang tinggi

2.7. Perpecahan masyarakat

2.8. Etnosantrisme yang tinggi

2.9. Masalah perpaduan

3. Kebaikan / positif

3.1. Contoh kepada negara luar

3.2. Keamanan negara

3.3. Pembangunan meningkat

3.4. Kestabilan politik

3.5. Keadilan sosioekonomi

3.6. Keharmonian etnik

4. Keburukan / negatif

4.1. Ketegangan etnik

4.2. Sosioekonomi tidak adil

4.3. Politik tidak stabil

4.4. Kurang pembangunan

4.5. Keamanan negara terganggu

4.6. Contoh negatif kepada negara luar

5. Konsep / definisi

5.1. Gabungan dua atau beberapa kaum menjadi satu kesatuan ( kamus bahasa melayu )

5.2. Kelompok - kelompok etnik menerima dan bersikap kompromi terhadap kebudayaan majoriti