България и председателството на Съвета на Европейския съюз

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
България и председателството на Съвета на Европейския съюз by Mind Map: България и председателството на Съвета на Европейския съюз

1. 2.Конкурентноспособност

2. 1. Консенсус

3. На 1 януари 2018г. България за първи път ще поеме ротационното преседателство на Съвета на Европейския съюз за 6-месечен период като част от "тройката" Естония-България- Австрия. Това е исторически момент за страната ни след десетгодишно членство в Съюза.

4. Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите — членки на ЕС, на всеки шест месеца. През този шестмесечен период председателството ръководи заседания на всяко равнище в Съвета, спомагайки да се гарантира непрекъснатостта на работата на ЕС в Съвета.

5. Задачи на председателството

5.1. В случай на проблеми между държавите-членки или между Съвета и други институции на Съюза, да подготви компромисни предложения след консултации със заинтересованите страни;

5.2. Да планира,организира и председателства заседания на Съвета,

5.3. Да представлява Съвета пред други институции и органи на Съюза и други международни организации и трети държави.

5.4. Определя политически приоритети в сътрудничество с другите държави от "тройката" и институциите на ЕС.

6. За какво ще работи България като ротационен председател?

6.1. 3. Кохезия

7. Защо председателството е важно?

7.1. Българското председателство се разглежда като шанс за постигане на национален консенсус, съгласие и приемственост по стратегически важните за България европейски и външнополитически теми.

7.2. Председателството представя възможност България да се утвърди като активен, предвидим, достоен и равноправен европейски партньор.

7.3. България има възмижност да демонстрира своите досрижения и познания във всички области на европейските политики.

7.4. Да покаже най-доброто от своя национален опит и по този начин да повиши своето влияние сред европейските си парньори.

7.5. Да подреди дневния ред на Съвета така, че да включи въпроси които са от национално и регионално значение.

7.6. Председателството създава условия и за по-активна гражданска дискусия по европейски теми в страната-председател, за изграждане на партньорства и обмен на идеи.

7.7. В дългосрочен план успешното Българско председателство ще помогне за повече доверие към страната, повече чуждестранни инвестиции, развитие на туризма и все по-широко припознаване на академичните среди и гражданските организации в бъдещи европейски проекти и мрежи.