Konsep Social Tamadun Cina

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konsep Social Tamadun Cina by Mind Map: Konsep Social Tamadun Cina

1. Konsep kekeluargaan

1.1. 1.Lelaki yang paling berumur merupakan ketua.

1.2. 2.Isteri menguruskan hal-hal keluarga.

1.3. 3.Anak-anak mewarisi tradisi harta benda dan keunikan keluarga

1.4. 4.Hanya anak lelaki boleh mewarisi harta benda , lelaki sulung paling banyak harta.

1.5. 5.Lelaki mesti kahwin lalu melahirkan anak

1.6. 6.Wanita mengamalkan tiga kepatuhan (Devotions)

1.6.1. Patuh kepada bapa sebelum kahwin

1.6.2. Patuh kepada suami selepas kahwin

1.6.3. Patuh kepada anak selepas kematian suaminya

1.7. 7.Wanita mengamalkan empat kebaikan Virtues

1.7.1. Bercakap dengan sopan

1.7.2. Menjaga kekemasan diri

1.7.3. Menjaga kebersihan diri

1.7.4. Berjasa kepada keluarga

1.8. 8.Kesinambungan dan nama keluarga diutamakan.

2. Hieraki Sosial

2.1. Empat kumpulan utama

2.1.1. 1.Pemerintah

2.1.1.1. Kedudukan tertinggi

2.1.1.2. Mentadbir dan menguruskan kerajaan contohnya maharaja

2.1.2. 2.Petani

2.1.2.1. Rakyat yang berstatus paling tinggi

2.1.2.2. Menghasilkan makanan

2.1.2.3. Seramai 70 peratus

2.1.3. 3.Seniman

2.1.3.1. Tukang besi, pengukir, pembina rumah

2.1.3.2. Kemahiran disanjung tinggi

2.1.4. 4.Peniaga

2.1.4.1. Status paling rendah

2.1.4.2. Dianggap hanya mengambil hasil orang lain lalu diperdagangkan