Naisen asema

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Naisen asema by Mind Map: Naisen asema

1. Arvot ja asenteet

1.1. Äänioikeus

1.1.1. Tunnustetaan naisen tasa-arvo suhteessa miehiin

1.1.2. Mahdollisuus vaikuttaa

1.1.2.1. Päätösvallan siirtyminen naisille

1.1.2.1.1. Miesten asema epätasa-arvoinen

1.2. OIkeus omaan mielipiteeseen

1.2.1. Mahdollisuus vaikuttaa

1.2.1.1. Työllisyys

1.2.1.1.1. Naiset tärkeä osa talaoutta

1.2.1.2. Johtaminen

1.2.1.2.1. Yhä useampi yritys naisjohtoinen

1.3. OIkeus omaan kehoon

1.3.1. Pukeutumisen vapaus

1.3.1.1. Itseilmaisu

1.3.1.2. Uskonnollisuuden ilmaisu tai ilmaisemattomuus

1.4. Koulutus

1.4.1. Lukutaito

1.5. Oikeus määrätä kumppanistaan

1.5.1. Tasavertaisuus

2. Työ

2.1. Oma talous

2.1.1. Valinnan vapaus

2.2. Riippumattomuus

2.3. Oma tahto

2.3.1. Seksiorjuuden ja pakkotyön vähentyminen

2.3.2. Kouluttautuminen

2.4. Sukupuolikiintiöt

2.4.1. Tasa-arvo

2.4.2. Näkökantojen monipuolisuus

2.4.2.1. Naiset alkavat hallita merkittävämpiä virkoja

2.4.2.1.1. Näkökantojen yksipuolistuminen

3. Media

3.1. Esineellistäminen

3.1.1. Seksillä myyminen

3.1.1.1. Vallan käytön väline

3.1.2. Jalkavaimot

3.2. Kehon kuvan muodostaminen

3.2.1. Normaali

3.2.1.1. Bodypositive

3.2.1.1.1. Lihavuuden ihannointi

3.2.1.2. Erillaisuus

3.2.1.2.1. Monitahoinen

3.2.1.2.2. Ei yhtä oikeaa vartaloa

3.2.1.2.3. Uusi normaali

3.2.2. Epänormaali

3.2.2.1. Liian laiha

3.2.2.2. Liian lihava

3.2.2.3. Uskomukset

3.3. Photoshop

3.3.1. Uskomus normaalista

3.3.2. Epärealistisuus

3.3.3. Sosiaalinen media

4. Uskonto

4.1. Naisen huono asema perusteltu uskonnoissa

4.1.1. Ei uskalleta kyseenalaistaa Jumalan tahtoa

4.1.1.1. Koraani/Raamattu

4.1.1.1.1. Muutokset tapahtuvat hitaasti

4.1.1.1.2. Uskonnolliset (ja sortavat) lait

4.1.1.1.3. Ristiretket

4.1.2. Nainen luotu äidiksi

4.1.2.1. Lastenteko kone

4.2. Nainen myös Jumalan kuva

4.2.1. Yhtäläiset oikeudet miesten kanssa

4.2.1.1. Tasa-arvo

4.2.2. Ihmisarvoinen elämä

4.2.3. Oikeus koulutukseen

4.2.3.1. Pakkotyön, seksiorjuuden ja lapsityövoiman väheneminen

4.2.3.2. Päätäntävalta omasta elämästä

4.3. Jumalan käskyjen noudattaminen

4.3.1. Ehkäisy syntiä

4.3.2. Abortit syntiä

4.4. Ateismi

5. Ympäristö

5.1. Turvallisuus

5.1.1. Oikeus valita miten pukeutua

5.1.2. Oikeus tehdä työtä

5.1.3. Oikeus mielipiteeseen

5.2. Tasa-arvo

5.3. Lainsäädäntö

5.3.1. Äänioikeus

5.3.2. Yhteiskunnallinen asema

5.3.3. Syrjintä

5.3.4. Perustuminen uskontoon

5.4. Teknologian kehittyminen

5.4.1. Digitalisaatio

5.4.1.1. uusi tapa toimia epätasa-arvoisesti

5.4.1.2. Opetussuunnitelma

5.4.1.2.1. Tytöt pääsevät koodaamaan

6. Historia

6.1. Äänioikeus

6.2. Ihmisarvon kunnioitus

6.3. Sukupuolten välinen tasavertaisuus lain edessä

6.3.1. Naista ei rankaista miehen teoista

6.3.1.1. Uskonto

6.3.1.1.1. Raamattu

6.3.1.1.2. Koraani

6.3.1.1.3. Uudet uskonnot

7. Harrastukset, vapaa-aika

7.1. Vapaa-ajan lisääntyminen

7.2. Oma tahto ja valinnanvapaus

7.3. Itseilmaisu

7.4. Lepo

8. Talous

8.1. Riippumattomuus

8.1.1. Mies halusta, ei tarpeesta

8.2. Itsenäisyys

8.3. Mahdollisuus vaikuttaa

8.3.1. Naisen näkemys tärkeistä kehittämisen kohteista

8.3.1.1. Muutoksia yhteiskunnassa

8.4. Oman uran luominen

8.4.1. Eläkkeen karttuminen

8.4.1.1. Itsenäisyys

8.4.2. Talous

9. Terveys

9.1. Päätäntävalta omaan kehoon

9.1.1. Epätoivottujen raskauksien keskeytys

9.1.2. Ehkäisy

9.1.2.1. Lapsien teko vähenee

9.1.2.1.1. Väkiluku vähenee

9.2. Terveys ja uskomusten erottaminen toisistaan

9.2.1. Häpeän vähentyminen

9.2.1.1. Tasavertaisuus

9.3. Dietit

10. Koti ja perhe

10.1. Nainen voi vastata toimeentulosta

10.2. Kodin ja uran yhteensovittaminen

10.2.1. Mies osallistuu kodinhoitoon

10.2.2. Ajanhallinta

10.3. Tasavertaisuus

10.3.1. Ei naisten ja miesten töitä

10.3.1.1. Naiset rakennus-, LVI-, sähköalalle jne.

10.3.1.1.1. Eivät pärjää raskaissa töissä

10.4. Naisella oikeus lapsettomuuteen halutessaan

10.4.1. Väestön kasvun hidastuminen

10.4.1.1. Ikärakenteiden muutos

11. Koulutus

11.1. Lukutaito

11.1.1. Mahdollisuus päästä työelämään

11.1.1.1. Riippumattomuus

11.1.1.2. Oma talous

11.2. Köyhyyden väheneminen

11.3. Lapsityövoiman sekä pakkotyön väheneminen

11.4. Mahdollisuus vaikuttaa oman elämän kulkuun