Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ATOM by Mind Map: ATOM

1. Atom Hakkındaki Görüşler

1.1. 1. Democritus

1.1.1. Yunanlı bir filozoftur. Maddenin taneciklerden oluştuğu fikrini ortaya attı. Bu taneciklere bölünemez anlamına gelen atomos adını verdi. Bu görüşü bilimsel olarak değil varsayım olarak söylemiştir. Democritus’un görüşü: 1. Bütün maddelerin atomları aynıdır. 2. Atom görülemez ve bölünemez demiştir.

1.2. 2. John Dalton

1.2.1. Dalton’un görüşü 1. Maddenin en küçük yapı birimi atomdur. 2. Atomlar içi dolu berk kürelerdir. 3. Bütün maddelerin farklı cins atomlardan oluşmuştur.

1.3. 3. J.J. Thomson

1.3.1. Thomson’un görüşü 1.Eksi yükler (elektronlar) üzüme, kekin kendisi pozitif yüke (protona) benzetmiştir. 2. Eksi yükler hareket etmemektedir. 3. Atom parçalanabilir.

1.4. 4. Rutherford

1.4.1. Pozitif yüklere proton adını vermiştir. Protonun bulunduğu yere çekirdek demiştir. Çekirdek etrafında elektronların hareket halinde olduğunu keşfetti. Yaptığı model güneş sistemine benzetmiştir.

1.5. 5. Niels Bohr

1.5.1. Bohr atom modeline göre elektronlar çekirdek etrafında rastgele dolanmamaktadır. Elektronlar çekirdeğin belirli uzaklıkdaki katmanlarda bulunmaktadır.

1.6. 6. Modern atom teorisi

1.6.1. Elektronlar çok hızlı hareket ettikleri için, elektronların yerini belirleyemeyiz. Elektronların bulunma ihtimalinin en fazla olduğu yerlere “Elektron Bulutu” denilmektedir. Elektronların sabit yörüngeleri olduklarından Bohr atom modelinde olduğu gibi katmanlardan bahsetmek zordur. Katman yerine elektron bulutu kullanılmaktadır.

2. Atom Altı Parçacıklar

2.1. Proton

2.2. Nötron

2.3. Elektron

3. Atomların Kararlı Hale Gelmesi

3.1. Dublet Kuralı

3.2. Oktet Kuralı

4. İyonlar

4.1. + veya – yüklü atom yada atom gruplarına iyon denir. İyonlar elektrik yükü ile yüklüdür. (Nötr değildir.) Atomlar kimyasal bağ yaparken oktet ve dublet kuralına uymak için elektron alı verişi yapar. Bu şekilde iyonlar da oluşur.

4.1.1. Anyon

4.1.2. Katyon

4.1.3. Çok Atomlu İyonlar