Copy of М.Некрасов як "Співець страждань народних"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of М.Некрасов як "Співець страждань народних" by Mind Map: Copy of М.Некрасов як "Співець страждань народних"

1. Вікторина

1.1. 1. Назвіть головну соціально-історичну проблему Росії середини 19ст.?

1.2. 2. Назвіть найвідоміших ідеологів різночинного революційно-демократичного руху в Росії?

1.3. 3. Назвіть провідні напрями розвитку російської поезії у 40-50-ті роки 19 ст.?

1.4. 4. Назвіть поетів, що стали відомі під збірним літературним псевдонімом "Кузьма Прудков"?

1.5. 5. Кого з російських поетів 19 ст. називали "останнім романтиком"?

1.6. 6. Кому з поетів належать слова "Умом Россию не понять"?

1.7. 7. Кого сучасники вважали поетом, що стоїть "вище Пушкіна"?

1.8. 8. Кому з поетів належать ліричні шедеври "Я приніс тобі вітання...", "Шепіт ... Ніжний звук зітхання..."?

1.9. 9. Як називали людей, що обстоювали ідею селянської революції?

2. Перегляд відео-презентації "М.О.Некрасов"

3. Аналітико-інтерпретаційне дослідження вірна М.Некрасова "Роздуми біля парадного під'їзду"

3.1. 1. Які враження справив на Вас вірш?

3.2. 2. Визначте настрій вірша. Від чого він залежить?

3.3. 3. Визначте сюжетну лінію вірша

3.4. 4. Що Ви можете сказати про ліричного героя вірша?

3.5. 5. Від чого залежить ритм вірша? Простежте його динаміку.

3.6. 6. Доведіть, що основу сюжетної лінії вірша складає антитеза.

3.7. 7. Як описані у вірші представники простого народу й "владельца роскошных палат"? Визначте роль сатири.

3.8. 8. Визначте жанрову специфіку вірша. Яка роль назви твору?

3.9. 9. Який сенс має обірваний кінець вірша?

4. Завдання для динамічних груп

4.1. І група

4.1.1. Уважно прочитайте вірш "Трійка"

4.1.2. Висловите своє враження від прочитаного твору. Які почуття сповнювали Вас?

4.1.3. Що саме в тексті вплинуло на Вас найбільше?

4.1.4. Визначте загальний настрій вірша.

4.1.5. Які переживання охопили ліричного героя?

4.2. ІІ група

4.2.1. Уважно прочитайте вірш "Трійка"

4.2.2. Визначте жанр вірша та роль антитези.

4.2.3. Знайдіть у тексті ліричний відступ та роздуми ліричного героя

4.2.4. Схарактеризуйте героїню за текстом вірша

4.2.5. Які художні засоби використав автор для зображення російської красуні? Хто вона?

4.3. ІІІ група

4.3.1. Уважно прочитайте вірш "Трійка"

4.3.2. Схарактеризуйте образ героїні вірша, який постає з роздумів ліричного героя про її майбутнє.

4.3.3. Як і чому змінився тон і ритмомелодика вірша?

4.3.4. Доведіть, що М.Некрасов йде від конкретного до загального у зображенні долі російської жінки.

4.3.5. Які рядки вірша можна вважати висновком-присудом? Схарактеризуйте їх.