Lenda e TIK-ut

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lenda e TIK-ut by Mind Map: Lenda e TIK-ut

1. 1.2) Rendesia e ruajtjes se informacionit

2. 1.4) Pajisjet hyrse,dalse,hyrse-dalse

3. 1.6) Rrjeti kompjuterik

4. 1.8) Topologjia e rrjeteve

5. 1.10) Zgjedhja e problemeve ne kompjuter

6. 1.1) Teknologja e informacionit ne sherbim te njeriut

7. 1.3) Terminologjia dhe funksioni i kompjuterit

8. 1.5) Ruajtja e te dhenave (Backup)

9. 1.7) Llojet e rrjeteve

10. 1.9) Kanalet e transmetimit