למידה מותאמת אישית ״חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה״ (משלי כב, ו).

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
למידה מותאמת אישית ״חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה״ (משלי כב, ו). by Mind Map: למידה מותאמת אישית  ״חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה״ (משלי כב, ו).

1. התאמת חומרי ההוראה

1.1. שונות בין לומדים

1.2. קצב לימוד שונה

1.3. סגנונות למידה

1.3.1. הערכה מעצבת

1.4. תחומי עניין

1.5. רמה קוגנטיבית

2. יתרונות ללומד

2.1. מעורבות

2.2. העלאת דימוי עצמי

2.3. מקסום הישגים

2.4. אפשרות בחירה

2.5. הערכה מקוונת

2.6. התאמה לתחומי עניין

2.7. אחריות אישית

3. מערכות ניהול למידה

3.1. ניהול למידה

3.1.1. Learning ‏Management system

3.1.1.1. personal learning environment

3.1.1.1.1. רישום לומדים

3.1.1.1.2. מעקב

3.1.1.1.3. הערכה

3.1.1.1.4. גמישות

4. דרכי הערכה

4.1. הערכה מסכמת

4.1.1. הערכה ממוקדת ומדוייקת

5. המבנה האירגוני

5.1. ניהול משאבים

5.2. התאמת מבנה הפיזי לצורכי הלמידה

6. תפוקות

7. תוצרי למידה

8. הוראה משמעותית

8.1. הניעה פנימית

8.2. הנעה חיצונית

9. ערך מסוגלות

10. הוראה מותאמת

10.1. יצירתיות

10.2. דרכי הוראה

10.2.1. למידה שיתופית

10.2.1.1. יצירת הזדמנויות למידה

10.3. תיווך