SÖZCÜK TÜRLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SÖZCÜK TÜRLERİ by Mind Map: SÖZCÜK TÜRLERİ

1. BAĞLAÇLAR

1.1. Ama,fakat,lakin,ancak,yalnız,oysa,ve ile

1.2. De,ki

1.3. Madem,çünkü,meğer

2. ÜNLEMLER

2.1. Asıl ünlemler

2.1.1. Seslenme ünlemleri

2.1.2. Duygu ünlemleri

2.2. Ünlem değeri kazanmış kelime ve sözler

2.2.1. Komşular!

2.2.2. Çabuk eve git!

3. ZAMİRLER

3.1. Sözcük durumundaki zamirler

3.1.1. Kişi zamirleri

3.1.2. İşaret zamirleri

3.1.3. Belgisiz zamirler

3.1.4. Soru zamirleri

3.2. Ek durumundaki zamirler

3.2.1. İyelik zamirleri

3.2.2. İlgi zamiri

4. EDATLAR

4.1. Gibi,sanki,göre,kadar,için,üzere,-e doğru,sadece,tek

5. İsimler

5.1. Varlıklara verilişlerine göre

5.1.1. Özel isim

5.1.2. Cins isim

5.2. Varlıkların sayılarına göre isimler

5.2.1. Tekil isim

5.2.2. Çoğul isim

5.2.3. Topluluk ismi

5.3. Varlıkların oluşuna göre isimler

5.3.1. Somut isim

5.3.2. Soyut isin

6. EYLEMLER

6.1. Anlamlarına göre fiiler

6.1.1. İş(kılış)fiileri

6.1.2. Durum fiilleri

6.1.3. Oluş fiilleri

6.2. Yapılarına göre fiiller

6.2.1. Basit fiiller

6.2.2. Türemiş fiiller

6.2.3. Birleşik fiiller

6.2.3.1. Kurallı birleşik fiiller

6.2.3.2. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller

6.2.3.3. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller

6.3. Fiil çekimi

6.3.1. Fiillerde kip

6.3.1.1. Haber kipleri

6.3.1.2. Dilek kipleri

6.3.2. Fiillerde kişi

6.3.3. Fiillerde olumsuzluk

6.3.4. Fiillerde soru

6.4. Ek fiil

6.5. Birleşik zamanlı fiiller

6.6. Fiillerde anlam kayması

7. ZARFLAR

7.1. Durum zarfı

7.2. Zaman zarfı

7.3. Soru zarfı

7.4. Yer-yön zarfı

7.5. Azlık-çokluk( miktar)zarfı

8. SIFATLAR

8.1. NİTELEME SIFATLARI

8.2. BELİRTME SIFATLARI

8.2.1. İşaret sıfatları

8.2.2. Sayı sıfatları

8.2.3. Belgisiz sıfatlar

8.2.4. Soru sıfatları