Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Djur by Mind Map: Djur

1. Annpassning

1.1. utvecklas

1.1.1. Djuren har utvecklat egenskaper som hjälper dem att överleva

1.2. byta färg

1.2.1. Byter färg med omgivning & årstid

1.3. Kamouflage

1.3.1. Kamouflage är att inte bli upptäckt tex. när man ska jaga eller gömma sig

1.4. härma

1.4.1. Härma är tex. när ett djur försöker härma naturen

1.5. använda starka färger

1.5.1. signalera att dom är giftiga eller locka

1.5.2. Använda starka färger betyder att tex. locka honor eller att visa att dom är giftiga

2. Släktträd

2.1. Ryggradslösa djur

2.1.1. Djur utan ryggrad tex. maskar spindlar

2.2. Ryggradsdjur

2.2.1. Djur med ryggrad tex. groda fåglar

2.3. Växelvarma

2.3.1. Djurens kropp kroppstemperatur föl

3. Skillnad mellan växter & djur

3.1. Byte

3.1.1. Ett djur som blir jagat av ett rovdjur

3.2. Rovdjur

3.2.1. Djur som jagar andra små djur tex. björn

3.3. Tentakler

3.3.1. Känselspröt som djuren kan röra på

3.4. Likheter djur & växter

3.4.1. Båda lever och båda behöver energi

3.5. Skillnad djur och växter

3.5.1. Den stora skillnaden mellan djur & växter är att djur inte kan fixa sin egna mat