Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DJUR by Mind Map: DJUR

1. SKILLNADEN MELLAN VÄXTER OCH DJUR

1.1. BYTE

1.1.1. ETT DJUR SOM BLIR FÖDA (MAT) ÅT ETT ANNAT DJUR

1.2. ROVDJUR

1.2.1. DJUR SOM ÄTER ANDRA DJUR

1.3. TENTAKLAR

1.3.1. KÄNSELSPRÖT SOM DJUREN KAN RÖRA PÅ

1.4. LIKHETER DJUR OCH VÄXTER

1.4.1. BÅDA BEHÖVER VATTEN

1.5. SKILLNAD DJUR OCH VÄXTER

1.5.1. VÄXTERNA KAN GÖRA SIN EGEN MAT

2. HEDVIG

3. ANPASSNING

3.1. UTVECKLAS

3.1.1. BLI BÄTRE

3.2. BYTAFÄRG

3.2.1. BEROENDE PÅ NATUR

3.3. KAMOUFLAGE

3.3.1. GÖMASIG

3.4. HÄRMA

3.4.1. MAN HÄRMAR NÅGON SATT MAN LÄR SIG

3.5. ANVÄNDS STARKA FÄRGER

3.5.1. SIGNALERA ATT DOM ÄR GIFTIGA ELLER LOCKA

4. SLÄKTTRÄD

4.1. RYGGRADSLÖSA DJUR

4.1.1. DJUR UTAN RYGGRAD

4.2. RYGGRADSDJUR

4.2.1. DJUR MED RYGGRAD

4.3. VÄXELVARMA

4.3.1. FÖLJER TEMPERATUREN I NATUREN