Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DJUR by Mind Map: DJUR

1. SKILLNADER MELLAN VÄXTER OCH DJUR

1.1. byte

1.1.1. Byte är att djur som äter växter blir jagade av andra djur

1.2. rovdjur

1.2.1. rovdjur är djur som jagar och äter andra djur

1.3. tentakler

1.3.1. Tentakler är känselspröt som djuren kan röra på

1.4. Likheter djur och växter

1.4.1. Några likheter mellan djur och växter är t.ex. att båda behöver vatten båda behöver andas och båda lever

1.5. skillnader djur och växter

1.5.1. Skillnader mellan djur och växter är att djuren måste äta växter medan växterna skaffar egen mat

2. anpassning

2.1. kamoufage

2.1.1. Kamoufage är att djuren kan byta färg så att dom smälter in i naturen

2.2. Härma

2.2.1. Djuren härmar andra djurs utseende för att se farliga ut

2.3. använda starka färger

2.3.1. Använda starka färger betyder att djuret t.ex. lockar honor eller visar att dom är giftiga

2.4. Byta färg

2.4.1. Byta färg är att djuren ändrar färg på t.ex. päls så att man inte kan se dom i olika årstider

2.5. utvecklas

2.5.1. Djuren utvecklar sig typ som att människorna är först bäbis sedan barn. Dom blir större och bättre kan man säga

3. Släktträd

3.1. ryggradslösa djur

3.1.1. ryggradslösa djur är dom djur som inte har någon ryggrad

3.2. ryggradsdjur

3.2.1. Ryggradsdjur är djur som har ryggrad

3.3. växelvarma

3.3.1. Växelvarma djur är djur som kan ändra sin temperatur beroende på väder