Get Started. It's Free
or sign up with your email address
djur by Mind Map: djur

1. anpassning

1.1. utveklas

1.1.1. bli bätre

1.2. byt färg

1.2.1. kamouflage

1.3. kamouflage

1.3.1. gömma sig

1.4. härma

1.4.1. gör samma sak

1.5. använda starka färger

1.5.1. visa sig för tjejerna eller att man är giftig

2. släktträd

2.1. ryggradslösa djur

2.1.1. de har ingen ryggrad

2.2. ryggradsdjur

2.2.1. dom har ryggrad

2.3. växelvarma

2.3.1. följer tempraturen i naturen

3. skillnad mellan växter och djur

3.1. byte

3.1.1. ett byte är när ett djur jagar och ser ett djur som man jagar

3.2. rovdjur

3.2.1. rovdjur är är ´djur som äter köt

3.3. tentakler

3.3.1. tentakler är sånat som bläckfiskar har

3.4. likheter djur och växter

3.4.1. båda måste ha vatten för att leva

3.5. skilnad djur och växter

3.5.1. växterna kan skapa egen mat men djur måste leta egen mat