Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DJUR by Mind Map: DJUR

1. SKILLNADER MELLAN VÄXTER OCH DJUR

1.1. BYTE

1.1.1. BYTE ÄR NÄR ETT DJUR BLIR MAT TILL ETT ANNAT DJUR.

1.2. ROVDJUR

1.2.1. ROVDJUR ÄR DET SOM ÄTER ANDRA DJUR.

1.3. TENTAKLER

1.3.1. TENTAKLER ÄR KÄNSELSPRÖT SOM DJUREN KAN RÖRA PÅ.

1.4. LIKHETER DJUR OCH VÄXTER

1.4.1. LIKHETERNA ÄR ATT BÅDA BEHÖVER MAT OCH VATTEN.

1.5. SKILLNAD DJUR OCH VÄXTER

1.5.1. SKILLNADEN ÄR ATT DJUR INTE KAN TILLVERKA SIN EGNA MAT.

2. ANPASSA

2.1. UTVECKLAS

2.1.1. DET ÄR NÄR DE SKA ANPASSA SIG TILL SIN OMGIVNING.

2.2. BYTA FÄRG

2.2.1. DE BYTER FÄRG FÖR ATT DET SKA PASSA IN I NATUREN SOM KOMMER PÅ T.EX. VINTERN OCH SOMMAREN.

2.3. KAMOUFLAGE

2.3.1. DJUR KAMOUFLAGERAR SIG FÖR ATT DET SKA KUNNA GÖMMA SIG FÖR SINA FIENDER.

2.4. HÄRMA

2.4.1. DJUREN HÄRMAR SIN MILJÖ FÖR ATT KUNNA PASSA OCH SMÄLTA IN BÄTTRE.

2.5. ANVÄNDA STARKA FÄRGER

2.5.1. SINGNALERA ATT DET ÄR GIFTIGA ELLER LOCKA.

3. SLÄKTTRÄD

3.1. RYGGRADSLÖSA DJUR

3.1.1. RYGGRADSLÖSA DJUR HAR INGEN RYGGRAD, UTAN DET HAR SOM ETT INRE ELLER ETT YTRE SKAL.

3.2. RYGGRADSDJUR

3.2.1. RYGGRADS DJUR HAR ALLTID EN RYGGRAD I KROPPEN.

3.3. VÄXELVARMA

3.3.1. VÄXELVARMADJURS KROPPSTEMPERATUR FÖJS EFTER OMGIVNINGENS TEMPERATUR.