เทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ปัญหาในการทำงาน หรือการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

1.1. 1.การทำงานร่วมกันโดยที่อยู่คนละสถานที่

1.2. 2.การพัฒนางานในด้านต่าง ๆ

1.3. 3.การศึกษาเรียนรู้

2. เทคโนโลยีในปัจจุบัน หรืออนาคตที่สามารถ ช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว

2.1. 1. การนำเทคโนโลยีไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งในปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากมาย ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายกว่าสมัยก่อน

2.2. 2. การนำเทคโนโลยีไปใช้ในการทำงาน หรือการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ เช่น การนำเทคโนโลยีไปช่วยในงานด้านอุตสาหกรรม, เกษตรกรรม และทางการแพทย์

2.3. 3. การนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการศึกษาหาความรู้ จากที่แต่ก่อนผู้คนต้องไปโรงเรียนหรือ สถานศึกษาเพื่อศึกษาหาความรู้ แต่ในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยการ ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันในการช่่วยศึกษาหาความรู้