BİLGİSAYAR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BİLGİSAYAR by Mind Map: BİLGİSAYAR

1. Dersin Tanımı  Bu dersin amacı, katılımcılara eğitimde bilişim teknolojileri ve bilgisayarın temel kavramları, Windows işletim sisteminin temel kullanımı, internet, bilgisayar okur-yazarlığı, kelime-işlemci uygulamaları, web 2.0 ve sosyal medya araçları konularında bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

2. DERSİN AMACI

2.1. Bilişim teknolojilerinin temel kavramlarını açıklayabilmeleri

2.2. Windows işletim sistemini etkili bir şekilde kullanabilmeleri

2.3. Kelime işlemci uygulamalarını kişisel ve eğitim amaçlı olarak etkili bir şekilde kullanabilmeleri

2.4. Web 2.0 ve sosyal medya araçları hakkında bilgi sahibi olarak gelecekteki derslerinde bu araçlardan uygun olanları seçerek kullanabilmeleri

2.5. Öğrendikleri teknolojik araçları gelecekteki dersleriyle bütünleştirmeye yönelik öğretmen rolünde etkinlikler tasarlayabilmeleri

2.6. Grup çalışmalarında uyumlu bir şekilde çalışarak verilen görevleri yerine getirmeleri ve oluşturdukları ürünleri sunabilmeleri amaçlanmaktadır.

3. Bilgisayar gerçekte birçok parçanın birlikte çalıştığı bir sistemdir

4. Donanım, kasa ve onun içindeki her şey dahil görüp dokunabileceğiniz bilgisayar parçalarını ifade eder.

5. Yazılım, donanıma ne yapacağını söyleyen komutları veya programları belirtir.

6. TARİHÇESİ

6.1. M.Ö 1000 – 1800  ABACUS: M.Ö 1000 PASCALLINE: 1642 LEIBNIZ ÇARKI: 1671 FARK MAKİNASI: 1830

6.2. MARK-I:1890 ENIAC: 1946 EDVAC: 1946 UNIVAC: 1951  IBM 700 SERISI:  PHILCO TRANSAC S-200 IBM 1401 IBM 360 : 1960  INTEL 4004 MIKRO İŞLEMCİSİ: 1970  APPLE:1977  IBM PC:1981

7. Bilgisayarın Geçirdiği Evreler

7.1. Birinci Kuşak (Vakum Tüplü) Bilgisayarlar (1946-1959) ENIAC

7.2. İkinciKuşak (Transistörlü) Bilgisayarlar(1959-1964)

7.3. Üçüncü Kuşak (Entegre Devreli) Bilgisayarlar (1964-1970)

7.4. Dördüncü Kuşak (Mikroişlemcili) Bilgisayarlar (1970-?)

7.5. Beşinci Kuşak (Yapay Zekâlı) Bilgisayarlar (1990-?)

8. BİLGİSAYARLAR NASIL ÇALIŞIR?

8.1. Bilgisayarlar sadece 1 ve 0 lardananlarlar. Bilgisayarda bir karakterin kapladığı alana 1 byte denir, 1 karakterlik bilgi 8 bitten oluşur. A harfi 1 byte yer kaplar 01000010 şeklinde ifade edilir ve bilgisayarda bu şekilde saklanır

9. BİLGİSAYARLARIN SINIFLANDIRILMASI

9.1. Amaçlarına Göre Bilgisayarlar

9.1.1. Dijital

9.1.2. Analog

9.1.3. Hibrit

9.2. Hacimlerine Göre Bilgisayarlar

9.2.1. Büyük sistemler (merkezi bilgisayarlar)

9.2.2. Müstakil mikrobilgisayarlar

9.2.3. Ağ (network) sistemleri

9.3. Türlerine Göre Bilgisayarlar

9.3.1. Sunucu Bilgisayarlar

9.3.2. Masaüstü Bilgisayarlar

9.3.3. Dizüstü (Laptop, Notebook)

9.3.4. Netbook

9.3.5. El Bilgisayarları

9.3.6. Tablet Bilgisayarlar

10. TEMEL DONANIMLAR

10.1. Giriş Birimleri: Bilgisayara veri ve komut girişi yapmaya yarayan aygıtların tümüne giriş birimleri adı verilmektedir. Klavye, fare bunlara örnek olarak verilebilir

10.1.1. -Klavye

10.1.2. -Fare

10.1.3. -Mikrofon

10.1.4. -Webcam

10.1.5. -Grafiktablet

10.1.6. -Tarayıcı

10.2. Çıkış Birimleri: İşlemci aracılığı ile verilen görevlerin yerine getirilmesi sonucunda elde edilen verilerin kullanıcıya ulaşması için kullanılan aygıtlara çıkış birimi denmektedir. Monitör, yazıcı, hoparlör

10.2.1. -Monitör (Ekran)

10.2.2. -Yazıcı

10.2.3. - Hoparlör

10.3. Depolama Birimleri: bilgisayarda işlenen sayısal verileri (dosya, resim, müzik, video gibi) saklayabilen, elektrik kesintisinde dahi verileri silmeden tutabilen birimlerdir. Taşınabilir diskler, CD ve DVDlerbirer depolama birimidir.

10.3.1. -Sabit disk

10.3.2. -Harici sabit disk

10.3.3. -Durağan disk

10.3.4. -CD/DVD

11. YAZILIMLAR

11.1. Uygulama Yazılımları: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için geliştirilen yazılımlar; kelime işlem, elektronik hesap tablosu, veri tabanı, dosya yönetimi ve grafik programları

11.2. Sistem Yazılımları: Bilgisayar sistemi üzerindeki kontrolleri gerçekleştiren yazılımlar; İşletim sistemleri, derleyiciler ve yorumlayıcılar

12. İŞLETİM SİSTEMLERİ

12.1. donanım ve yazılım kaynaklarının denetim ve yönteminden sorumlu, uygulamaların çalışması için uygun ve güvenilir bir platform oluşturan sistem yazılımıdır.

12.2. İşletim sisteminin temel görevleri

12.2.1. Grafik Arayüz Kontrolü

12.2.2. İşlem Yönetimi

12.2.3. Bellek Yönetimi

12.2.4. Giriş-çıkış Birimleri Yönetimi

12.2.5. Dosya Yönetimi

12.2.6. Bilgisayar sisteminin güvenliği ve kontrolü

12.3. İşletim Sistemi Türleri

12.3.1. WİNDOWS

12.3.2. LİNUX

12.3.3. PARDUS

12.3.4. Mobil işletim sistemleri

12.3.4.1. Android

12.3.4.2. İos

12.3.4.3. Symbian

12.3.4.4. Rım

13. KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR

13.1. Truva atları (trojanlar)

13.1.1. Trojan-Banker programları

13.1.2. Trojan-Downloader

13.1.3. Trojan-IM programları

13.1.4. Trojan-Mailfinder

13.2. Virüsler

13.3. Ağ solucanları

13.4. Casus yazılımlar