Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kinh doanh by Mind Map: Kinh doanh

1. Sản phẩm

1.1. Thực phẩm

1.1.1. Đặc sản

1.1.2. Đồ uống

1.1.3. Thực phẩm sạch

1.2. Thiết bị chống ngủ gật

1.2.1. Chống ngủ gật

1.2.2. Khẩu trang

1.3. Thời trang

1.3.1. Mũ

1.3.2. Áo

1.3.3. Tất

1.4. Quà tặng

1.4.1. Hộp kí ức

1.4.2. Hoa giấy

1.4.3. Cốc

1.4.4. Đồ trang trí

2. Hình thức

2.1. Môi giới

2.1.1. Phòng tập Gym

2.2. Tái chế

2.2.1. Đồ dùng cũ

2.2.2. Đồ trang trí

3. Dịch vụ

3.1. Giặt là

3.2. Tổ chức sự kiện

3.2.1. Team building

3.2.2. Giải Boardgame

3.2.3. Giải trí ( công ty)

3.2.4. Hẹn hò

3.3. Tư vấn

3.3.1. Thời trang

3.4. Xả stress

3.4.1. Nghe chửi

3.4.2. Đập đồ

3.5. Order

3.5.1. Đi chợ

3.5.2. Nấu ăn hộ

3.5.3. Chăm sóc giày

3.5.4. Hỗ trợ học tập

3.5.4.1. Làm slides

3.5.4.2. Test đề