Краткотрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни активи by Mind Map: Краткотрайни активи

1. Краткотрайни материални активи

1.1. Материални запаси

1.2. Незавършено производство

1.3. Готова продукция

1.4. Стока

2. Състав

2.1. Краткосрочни Вземания

2.2. Краткосрочни финансови активи

2.3. Парични средства

2.4. Разходи за бъдещи периоди

3. Структура

3.1. Изразява се чрез относителният дял на отделни елементи към цалата КА структура.

4. Обръщаемост на КА

4.1. Показатели, характеризиращи обръщаемостта

4.1.1. Времето за обороти на КА

4.1.2. Коефициент на обръщаемост

4.1.3. Коефициент за закрепване на КА

4.1.4. Среден срок за събиране на вземанията

4.1.5. Рентабилност

5. Видове запаси

5.1. Според наличието на взаимна колучествена връзка и обособеност между тях

5.1.1. Свързани

5.1.2. Несвързани

5.2. По предназначение

5.2.1. Текущ запас

5.2.1.1. Максимален

5.2.1.2. Нулев

5.2.1.3. Среден

5.2.2. Гаранционен запас

5.2.3. Подготвителен запас

5.2.4. Сезонен запас