לקראת בגרות ללשון

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
לקראת בגרות ללשון by Mind Map: לקראת בגרות ללשון

1. ספרות עזר ובחינות בגרות

1.1. בחינות מתכונת

1.2. בחינות בגרות

2. חדר מורים

2.1. 23FM

2.1.1. מדריך למורה על הסדרה

2.2. תכנית לימודים

2.3. מאמרים

3. מאגר מרכזי

3.1. תורת התחביר

3.1.1. המשפט הפשוט

3.1.2. משפטים בעלי מבנה מיוחד

3.1.3. סוגי משפטים

3.1.4. המשפט המורכב

3.1.5. המשפט הכולל והמאוחה

3.2. תורת ההגה

3.2.1. מבוא

3.2.2. מיון עיצורים

3.2.2.1. מקום החיתוך

3.2.2.2. קוליות

3.2.3. התנועות

3.2.4. השוואים והחטפים

3.2.4.1. סוגי השוואים

3.2.5. הדגשים

3.2.5.1. דגש קל

3.2.5.2. דגש חזק

3.3. סמנטיקה

3.3.1. מהי סמנטיקה

3.3.2. מהי המשמעות

3.3.3. מילים נרדפות

3.3.4. מהי מטונימיה

3.3.5. מהו שדה סמנטי

3.4. מילונאות

3.4.1. לקסיגולגיה

3.5. הבנה והבעה בכתב

3.6. הבנה והבעה בעל פה

4. יחידות לימוד

4.1. גווני המשמעות של הפועל

4.1.1. Services

4.1.2. Duration

4.2. סמיכויות

4.2.1. "סמוך עליי" - יחידת תרגול

4.2.1.1. מטרות היחידה

4.2.1.2. מבנה היחידה

4.2.1.3. אופן הפעילות ביחידה

4.3. גזרת המרובעים

4.3.1. מבוא

4.3.2. הולכים על ארבע

4.3.3. שכיחות מילים בטקסט

4.4. דיבור ישיר ודיבור עקיף

4.4.1. מבוא

4.4.2. מבנה

4.4.3. קישור למאגר המרכזי

4.5. שם עצם

4.5.1. מבוא

4.5.2. צירופים מולחמים

4.5.3. משקלים

4.5.4. תופעות סמנטיות

4.5.5. שם עצם ומילים לועזיות

4.5.6. חידושי האקדמיה

4.6. גזרת השלמים

4.7. שם המספר

5. מידע כללי

5.1. הזמנה לכינוס החוג ללשון

5.2. חוזרי מפמ"ר

5.3. מטרות הקורס

5.3.1. מבנה הקורס

5.4. תכניות לימוד

5.5. דף לתלמיד

5.6. דף למורה

6. רשימת מטלות

6.1. לא קיים דבר

7. נווט אתרים

7.1. אתר המפמ"ר

7.2. תכנית הלימודים העל יסודית

7.3. עמלנט

8. לקסיקון מונחים

8.1. מונחון לתולדות הלשון

8.2. אובייקטיבי

8.3. אזכור

8.4. אירוניה

9. כלים

9.1. קבוצות דיון

9.1.1. הדף אינו קיים

9.2. שאלות והערות

9.2.1. הדף אינו קיים

9.3. עזרה טכנית

9.3.1. הדף הינו פרטי ומבקש סיסמה

9.4. חיפוש ברשת

9.4.1. חיפוש אתרי WWW

9.4.1.1. המנוע חיפוש אינו עובד

9.4.2. מנועי חיפוש על ידי רובוט

9.4.3. חיפוש תוכנה

9.4.4. חיפוש אנשים

9.4.4.1. המנוע אינו פועל

9.4.5. חיפוש מסמכים

9.4.5.1. המנוע אינו פועל

9.4.6. מילונים

9.4.6.1. המנוע אינו פועל