Pershtatja e parametrave ne Excel

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pershtatja e parametrave ne Excel by Mind Map: Pershtatja e parametrave ne Excel

1. Opsioni PROOFING sherben per rregullimin e parametrave qe kane te bejne me kontrollimin e teksteve, korigjimin e gabimeve, autokorrigjimin, percaktimin e fjalorit etj.

2. Shikimi apo konfigurimi i parametrave ne Excel behet ne keto menyra:

3. Opsioni FORMULAS sherben per ndryshimin e menyres se kalkulimeve, percaktimin e punes me formula, si dhe percaktimin e rregullave per kontrollimin e gabimeve.

4. Me opsionin SAVE percaktohet vendi ku ruhet libri punues dhe menyra si behet ruajtja automatike e tij.

5. Pershtatja e shiritit te menyse behet duke shtuar regjistra te ri dhe komanda sipas nevojes.

6. Ky opsion sherben per pershtatjen e shiritit te veglave per qasje te shpejte. Pershtatja e shiritit per qasje te shpejte behet duke i shtuar komandat, te cilat i perdorni rregullisht ose duke i larguar komandat qe nuk i perdorni shpesh.

7. Ne dritaren e dialogut Exel Options, zgjedhni dhe konfiguroni parametrat sipas deshires tuaj.

8. Klikoni ne regjistrin FILE dhe zgjedhni OPTIONS.

9. Opsioni GENERAL mundeson pershtatjen individuale te ambientit punues ne Exel.

10. Opsioni ADVANCED perdoret per t'i rregulluar parametrat tjere te programit Excel 2010, sic jane: parametrat e editimit, kopjimi, zhvendosjes, paraqitjes se librit punues, shtypjes etj.

11. SHIRITI I VEGLAVE PER QASJE TE SHPEJTE