Pershtatja e parametrave ne Excel

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pershtatja e parametrave ne Excel by Mind Map: Pershtatja e parametrave ne Excel

1. Ky opsion sherben per pershtatjen e shiritit te veglave per qasje te shpejte. Pershtatja e shiritit per qasje te shpejte behet duke i shtuar komandat, te cilat i perdorni rregullisht ose duke i larguar komandat qe nuk i perdorni shpesh.

2. Opsioni PROOFING sherben per rregullimin e parametrave qe kane te bejne me kontrollimin e teksteve, korigjimin e gabimeve, autokorrigjimin, percaktimin e fjalorit etj.

3. Ne dritaren e dialogut Exel Options, zgjedhni dhe konfiguroni parametrat sipas deshires tuaj.

4. Klikoni ne regjistrin FILE dhe zgjedhni OPTIONS.

5. Shikimi apo konfigurimi i parametrave ne Excel behet ne keto menyra:

6. Opsioni GENERAL mundeson pershtatjen individuale te ambientit punues ne Exel.

7. Opsioni FORMULAS sherben per ndryshimin e menyres se kalkulimeve, percaktimin e punes me formula, si dhe percaktimin e rregullave per kontrollimin e gabimeve.

8. Me opsionin SAVE percaktohet vendi ku ruhet libri punues dhe menyra si behet ruajtja automatike e tij.

9. Opsioni ADVANCED perdoret per t'i rregulluar parametrat tjere te programit Excel 2010, sic jane: parametrat e editimit, kopjimi, zhvendosjes, paraqitjes se librit punues, shtypjes etj.

10. SHIRITI I VEGLAVE PER QASJE TE SHPEJTE

11. Pershtatja e shiritit te menyse behet duke shtuar regjistra te ri dhe komanda sipas nevojes.