Министерство на образованието и науката

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Министерство на образованието и науката by Mind Map: Министерство на образованието и науката

1. Среден успех от националното външно оценяване - 7 клас 2017г

2. Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти

3. Среден успех от националното външно оценяване - 4 клас 2017г

4. Списък на училищата и детските градини

5. Списък на директорите на училищата

6. Списък на акредитираните висши училища в България