Министерство на образованието и науката

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Министерство на образованието и науката by Mind Map: Министерство на образованието и науката

1. Среден успех от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети.

2. Списък на директорите на училищата и детските градини

3. Брой ученици по форми на обучение в държавните, общинските и частните училища

4. Профили, професии и професионални направления в държавните, общинските и частните училища

5. Списъци на българските училища в чужбина

6. Участие на българските научни колективи в Рамкова програма „Хоризонт 2020“.