Краткотрайни Активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни Активи by Mind Map: Краткотрайни Активи

1. Обръщаемост на КА

1.1. Показатели, характеризиращи обръщаемостта

1.1.1. Времето за обороти на КА

1.1.2. Коефициент на обръщаемост

1.1.2.1. Брой обороти за 1 година

1.1.3. Коефициент за закрепване на КА

1.1.4. Среден срок за събиране на вземанията

1.1.5. Рентабилност

1.1.5.1. Показател за ефективността на стопанска дейност.

2. Видове запаси

2.1. Споре наличието на взаимна колучествена връзка и обособеност между тях

2.1.1. Свързани

2.1.2. Несвързани

2.2. По предназначение

2.2.1. Текущ запас

2.2.1.1. Максимален

2.2.1.2. Нулев запас

2.2.1.3. Среден запас

2.2.2. Гаранционен запас

2.2.3. Подготвителен запас

2.2.3.1. Сезонен запас