Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SÖZCÜK YAPISI by Mind Map: SÖZCÜK YAPISI

1. Örnekler: su - sucu, su - suluk, su - susuz, su- sulu saat - saatçi, alt - altlık, süt-sütçü, tüp - tüpçü

2. EN ÇOK KULLANILAN YAPIM EKLERİ: -cı, -ci, -cu, -cü, -li, -lık, -lik, -luk, -lük, -siz, -gi, -gı….

3. YAPIM EKLERİ

4. Eklendiği kelimelerden yeni kelimeler üreten eklere yapım ekleri YAPIM EKLERİ denir.

5. Kelimenin anlam yönünden, kendisiyle bağlantılı en küçük parçasına KÖK denir.

6. Bir kelimenin kökünü bulmak için ekleri kelimeden kaldırdıktan sonra kalan anlamlı kelime baştaki kelime ile bağlantılı olmalıdır

7. İSİM KÖKLERİ

7.1. Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere isim kökü denir.

7.1.1. at, bel, göz, kan, kül, o, pek, siz, sol, yol, araba, kitap…

8. FİİL KÖKLERİ

8.1. İş, oluş veya durum bildiren köklere fiil kökü denir. Fiil kökleri “-mak / – mek” mastar ekini alabilen köklerdir.

8.1.1. aç-, at-, çiz-, del-, gel-, kal-, tak-, yık-, yüz

9. SESTEŞ KÖKLER

9.1. Yazılışları aynı olmasına rağmen anlamları ve türleri farklı olan köklere sesteş kök denir.

9.1.1. gül, yaz, kan, var, saç

10. ORTAK KÖKLER

10.1. Hem isim hem de fiil olarak kullanılabilen köklere ortak kök denir. Ortak kökler arasında anlam ilişkisi vardır.

10.1.1. göç, tat, boya, şiş, yedi, altı