Культура середньовіччя: особливості

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Культура середньовіччя: особливості by Mind Map: Культура середньовіччя: особливості

1. Християнство - моральне та ідеологічне ядро суспільства

1.1. Панування церкви в усіх сферах життя

1.1.1. мистецтво: театр, архітектура, живопис тощо

1.1.1.1. іконопис

1.1.1.2. романський та готичний стилі архітектури

1.1.1.2.1. подавлення образу людині на фоні монументальної величі

1.1.1.3. літургічний спів

1.1.1.3.1. оспівування Бога

1.1.2. контроль над життям людини

1.2. Двоїстість світу: світ Бога (таємний та неосяжний) світ людини (гріховний та порочний)

1.3. філософське вчення = християнське вчення

1.3.1. панування духовного над матеріальним

1.3.2. життя людини - лише етап підготовки до життя на небі

1.3.3. тіло людини - "в'язниця" для душі

1.4. авторитет Біблії

2. Феодальний устрій

2.1. замкнутість культури: ремесло по спадку

2.1.1. застій у розвитку нових навичок, технологій

2.2. виникнення стратифікації суспільства

2.2.1. релігійна

2.2.2. економічна

2.2.3. військова

3. Стереотипність, консерватизм

3.1. табу на сексуальне життя

3.1.1. "Сповідь" Августина Блаженного

3.2. зародження подвійних стандартів та соціальних конструктів

3.2.1. тіло жінки - втілення сексуальної та тілесної мерзенності

3.2.2. культ сексуальної непорочності

4. Синтез варварської та античної культур

4.1. напад варварів

4.1.1. аграризація суспільства

4.1.2. знищення пам'яток античності

4.1.3. жорстокість: різноманітні тортури тощо

4.2. Тіло - не центр культри

4.3. основа філософських вчень - праці античності (очищені від матеріалізму)

5. Рицарство