Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Психолог з вчителем та асистентом вчителя

1.1. 1.Участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

1.2. 2. Консультування педагогів

1.3. 3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

2. Психолог та логопед

2.1. 1.оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів

2.2. 2 участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу);

2.3. 3. планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять.

2.4. 4 проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків

2.5. 5. розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

3. Корекційний педагог з вчителем та асистентом вчителя

3.1. 1 участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

3.2. 2 консультування педагогів, щодо необхідних адаптацій та модифікацій змісту навчання, навчальних підходів та дидактичних матеріалів

4. Соціальний педагог з вчителем та асистентом вчителя

4.1. 1.Участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

4.2. 2. консультування педагогів щодо технологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини; особливостей розвитку, спілкування, професійної орієнтації, соціальної адаптації; подолання труднощів соціальної адаптації, використання резервів, які можна використовувати у корекційно-розвивальній роботі

4.3. 3. інформування вчителя та асистента вчителя про соціально-психологічний клімат в колективі та статус дитини в групі; про зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного соц.-пед. супроводу дитини

5. Фахівці ПМПК

5.1. 1. підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК з рекомендаціями

5.2. 2. участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини (інд. навч. плану

5.3. 3. проведення обстеження дітей

5.4. 4 . участь в роботі консультаційно-педагогічної групи

5.5. 5. надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють),керівниками навч. закл., педагогам, практ. психол., соц. педагогам, медичним, соціальним ппрацівникам, громадськості з питань виховання, навчання та соц.-трудової реабілітації дітей з вадами психофізич. розв.,запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей дошк. та шкільного віку.

5.6. 6. консультативний супровід функціонування спеціальних класів ЗНЗ

6. асистент вчителя

6.1. 1. систематичне вивчення можливостей і потреб дитини, оцінювання динаміки її розвитку

6.2. 2. педагогічно-корекційний супровід дитини

6.3. 3. співпраця з вчителем, обговорення навчальних занять, їх адаптацію/модифікацію

6.4. 4. співпраця з батьками