Kopjimi dhe zhvendosja e qelizave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kopjimi dhe zhvendosja e qelizave by Mind Map: Kopjimi dhe zhvendosja e qelizave

1. Përmes metodes CLIPBOARD.

1.1. Kopjimi dhe zhvendosja behet duke perdorur komandat e klubit te Clipboard ose me kombinim e tasteve CTRL+X, CTRL+C, CTRL+V.

2. Me anë të mënysë së kontekstit.

2.1. Janë: ngjitja e përmbajtjes, ngjitja e formulave, ngjitja e vlerave, ngjitja speciale me më shumë opsione etj.

3. Opsionet e ngjitjes.

3.1. Bëhet duke përdorur komandat Copy dhe Cut nga menyja e kontekstit, kurse ngjitja e përmabjtjes së Clipboard-it mund te behet me komandat Paste ose Paste Special.

4. Kopijimi dhe zhvendosja me anë të metodës Drag dhe Drop

4.1. Zhvendosja bëhet duke zgjedhur qelizat te cilat dëshirojm t`i zhvendosim, kurse kopjimi bëhet ne menyrë të ngjashme por gjatë tërheqjes duhet te mbahet shtypur tasti CTRL.

5. Kopjimi dhe zhvendosja brenda fletës, dhe në fletën tjeter.

5.1. Brenda fletës bëhet duke shtypur butonin Copy ose Cut në Clipboard dhe ne fund Paste, në fletën tjetër i zgjedhim qelizat shtypim butonet e njëjta si më parë dhe kalojmë në fleten tjeter punuese dhe prekim Paste.