Важкі метали у водному середовищі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Важкі метали у водному середовищі by Mind Map: Важкі метали у водному середовищі

1. Основні методи очищення

1.1. екстракційні

1.1.1. низька робоча температура

1.2. реагентні

1.2.1. очищення до гранично допустимих концентрацій

1.3. осадження

1.3.1. низька вартість

1.4. іонообмінні

1.4.1. пoвернення (дo 90 - 95 %) oчищенoї вoди в oбoрoтний цикл вирoбництва

1.5. коагуляційні

1.5.1. видалення токсичних, біохімічно неокисних органічних забруднень

2. Рb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Hg, Bi

3. Джерела забруднення

3.1. стічні води гальванічних цехів

3.2. стічні води підприємст гірничодобувної промисловість

3.3. стічні води машинобудівних заводів

3.4. стічні води чорної та кольорової металургії

4. Вплив на людину

4.1. викликають затримку фізичного та розумового розвитку

4.2. захворювання нирок і високий кров’яний тиск

5. Виступають у вигляді:

5.1. суспензій

5.2. розчинів

5.2.1. рідкі

5.2.2. тверді

5.2.3. газоподібні

5.3. колоїдів

5.3.1. золі

5.3.2. гелі

6. Переваги