Kimyasal Tepkimeler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kimyasal Tepkimeler by Mind Map: Kimyasal Tepkimeler

1. Molekül sayısı korunmayabilir

2. Madde özelliklerini kaybeder yeni madde oluşur.

3. Kimyasal özellikler değişir.

4. Atomlar arasındaki kimyasal bağlar kopar.

5. Farklı atomlarla yeni bağlar oluşur.

6. Kimyasal tepkimeye giren atomların türü ve sayısı değişmez.

7. Kimyasal tepkimeye giren maddenin kütlesi ile ürünleri kütleleri eşittir.

8. Girenlerin ve ürünlerin molekül sayısı ve hacimleri korunmayabilir.

9. Girenler ---> Ürünler

10. Atom cinsi ve sayısı korunur.

11. Kütle korunur.

12. Toplam proton, nötron ve elektron sayıları korunur.

13. Hacim korunmayabilir

14. Kimyasal özellikler korunmaz