APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGAJIAN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGAJIAN ISLAM by Mind Map: APLIKASI TEKNOLOGI DALAM                PENGAJIAN ISLAM

1. KANDUNGAN ALAT PENCIPTAAN (CONTENT CREATION TOOLS)

1.1. A >PENGENALAN : Merupakan sumbangan maklumat kepada media dalam konteks tertentu.

1.1.1. 1. Business Software

1.1.1.1. Penyebaran risalh

1.1.1.2. Pembentangan

1.1.1.3. Pengurusan dokumen

1.1.2. 2. Kebolehbacaan

1.1.2.1. contoh : Hemingway Editor

1.1.2.1.1. Lebih menyerlahkan ayat yang rumit

1.1.2.2. Rumah

1.1.2.3. Pendidikan

1.1.3. 3. Multimedia

1.1.3.1. Suatu cara untuk mengekalkan perhatian penonton

1.2. B > KELEBIHAN

1.2.1. 1. Mengemaskini laman web dan blog

1.2.2. 2. Pemasaran atau penerbitan

1.2.3. 3. Pengedaran

1.3. C > KESIMPULAN

1.3.1. Alat ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan menjimatkan masa.

2. TATACARA PENGGUNAAN MICROSOFT OFFICE

2.1. A > MAKSUD

2.1.1. 1. Micosoft word : Aplikasi pengolah kata untuk membuat laporan dan dokumen lain

2.1.2. 2. Microsoft powerpoint : Digunakan untuk membuat slide dan perbentangan

2.1.3. 3. Micosoft excel : Aplikasi untuk memproses data secara automatik

2.2. B > FUNGSI - FUNGSI

2.2.1. 1. Microsoft word : Membuat dokumen dengan cepat

2.2.2. 2. Microsoft powerpoint : Dapat membuat perbentangan dalam bentuk slide yang menarik

2.2.3. 3. Micosoft excel : Membuat laporan kewangan dengan kemas dan tepat

2.3. C > SUMBANGAN DALAM TAMADUN ISLAM

2.3.1. 1. Sebagai medium dakwah seperti buku

2.3.2. 2. Alat bantu mengajar seperti dalam ceramah

2.3.3. 3. Mengurus data seperti laporan kewangan

3. CASTING TOOLS

3.1. A> CAMSTUDIO

3.1.1. Makes movie of what happens on your computer screen

3.1.2. Ways to use it

3.1.2.1. You can create video tutorials for school or college class

3.1.3. Ways to use it

3.2. B > SCREENCAST

3.2.1. Record of what is happening on screen

3.2.2. Free basic can record only for 15 minutes

3.2.3. Pro account allow to record in offline

3.2.4. Usage

3.2.4.1. As well as webcam or live stream and share content online

3.2.4.2. Create comprehensive video tutorials

3.3. C > JING

3.3.1. Advantage

3.3.1.1. Avaiable for window and apple mac

3.3.1.2. Free download

3.3.1.3. Does not require a current network use

3.3.2. Disadvantage

3.3.2.1. Can lag

3.3.2.2. Limited editing

3.3.2.3. Out of date

4. SISTEM OPERASI LINUX DAN MAC

4.1. A set of programs that coodinate all the activities among computers

4.2. 1. Windows

4.3. 2. Mac OS

4.3.1. Designed to run only with Apple computer

4.3.2. Rapidly increasing and widely recognised

4.4. 3. Linux and Unix

4.4.1. Linux is an operating system that was extended from UNIX

4.4.2. Popular and alternative for windows

4.4.3. Designed for netbook computers and other mobile devices

4.4.4. Advantages

4.4.4.1. 1. Multi task and multi use

4.4.4.2. 2. Free from virus

4.4.4.3. 3. Can run on many machines

4.5. 4. Virtualization

4.6. Advantages of Mac OS

4.6.1. 1. Easy to use

4.6.2. Mac OS can run Windows at the same time

5. E-PUBLISHING (PENERBITAN ELEKTRONIK)

5.1. Penerbitan karya dan artikel dalam bentuk digital

5.2. Jenis- jenis

5.2.1. 1. e-jurnal

5.2.2. 2. e-buku

5.2.3. 3. e- arkib

5.2.4. e-tesis dan disertasi

5.3. Contoh medium penggunaan

5.3.1. 1. online

5.3.1.1. blog

5.3.1.2. google drive

5.3.2. 2. offline

5.3.2.1. microsoft publisher

5.4. Kelebihan

5.4.1. mudah cepat dan jimat

5.4.2. boleh ditulis bila-bila masa dan di mana-mana

5.4.3. memudahkan proses pembacaan

5.5. Kekurangan

5.5.1. isi kandungan mudah dicuri

5.5.2. keaslian isi adalah diragui

6. MOODLE

6.1. Suatu platform pembelajaran dalam sistem yang mantao

6.1.1. beribu pejabat di Perth, Australia

6.2. Berkembang di pedalaman Australia pada tahun 1970-an

6.3. Kegunaan

6.3.1. 1. Sembang (chat)

6.3.2. 2. Pendidikan

6.3.3. 3. Blog

6.4. Boleh didownloadkan ke dalam laptop atau telefon pintar

6.5. Kelebihan

6.5.1. 1. Mudah umtuk digunakan

6.5.2. 2. Moodle dalam bahasa anda

6.5.3. 3. Boleh digunakan pada bila-bila masa dalam pelbagai peranti

6.5.4. 4. Percuma

6.5.5. 5. Menjimatkan masa

6.6. Keburukan

6.6.1. 1. Memerlukan tenaga pakar

6.6.2. 2.Memerlukan peuntukan yang tinggi

6.6.3. 3.Masalah ketika mengakses masuk

7. SOCIAL NETWORKING TOOLS

7.1. Provide network analysis and connection facilities to allow people to understand the community structure and influence it over time

7.2. Statistics

7.2.1. 1. Popular social networking

7.2.1.1. 1. Facebook

7.2.1.2. 2. Whatapps

7.2.1.3. 3. Facebook messager

7.2.2. 2. Fast growing social networking

7.2.2.1. 1. Facebook

7.2.2.2. 2. Whatapps

7.2.2.3. 3. Wechat

7.2.3. 3. Factors

7.3. Kebaikan

7.3.1. 1. Peka dan cakna perkembangan teknologi

7.3.2. 2. Pemindahan maklumat secara langsung dan tidak

7.3.3. 3. Tingkatkan ekonomi

7.4. Keburukan

7.4.1. 1. Maklumat palsu

7.4.2. 2. Keruntuhan moral dan akhlak

7.4.3. 3.Pengaruh negatif

8. WEB AUTHORING TOOLS

8.1. Perisian yang digunakan untuk menulis web

8.2. contoh

8.2.1. HTML

8.2.1.1. bahasa penanda untuk hasilkan laman web

8.2.1.2. skim pengekodan untuk menghasilkan sebuah dokumen web

8.2.1.3. mempunyai head dan body

8.3. Kelebihan

8.3.1. 1. Akses boleh dilakukan melalui pelayar web standard

8.3.2. 2. Boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana-man

8.3.3. 3. Menjimatkan masa tenaga dan wang

8.4. Jenis Web Authorizing

8.4.1. Editor Compound

8.4.1.1. Contoh : Microsoft Front Pagee

8.4.1.1.1. Program aplikasi editor html

8.4.1.1.2. Kelebihan

8.4.1.1.3. Keburukan

8.4.1.2. Macromedia Dreamweaver

8.4.1.2.1. Untuk membangunkan web

8.4.1.2.2. Penting bagi yang bekerja dengan alt pengeditan HTML

8.4.1.2.3. Kebaikan

8.4.1.2.4. Keburukan

8.5. Blog

8.5.1. Jurnal peribadi dalam talian

8.5.2. Kelebihan

8.5.2.1. Penerbitan yang segera

8.5.2.2. Merangkumi pembaca yang ramai

8.5.3. Keburukan

8.5.3.1. Maklumat yang dirujuk adalah palsu

8.5.3.2. Dapat menyebarkan berita tidak bermoral

9. SURVEY AND POLLING

9.1. SURVEY

9.1.1. Ukur pendapat orang ramai pada topik yang luas dan dapatkan maklum balas dari orang ramai secara terperinci

9.2. POLLING

9.2.1. Satu soalan yang mempunyai banyak jawapan

9.3. Aplikasi

9.3.1. Survey Monkey

9.3.1.1. Kelebihan

9.3.1.1.1. Penilaian terhadap kefahaman sesorang terhadap sesuatu

9.4. Kesimpulan

9.4.1. Mudah dan pantas

9.4.2. Penyelesaian masalah

10. MAKTABAH SYAMILAH DAN PERISIAN ISLAMIC SOFTWARE

10.1. Maktabah syamilah

10.1.1. Merupakan sebuah program komputer yang memuat naik pelbagai kitab kajian keislaman

10.1.2. Memuat naik banyak kitab-kitab induk Bahasa Arab dalam pelbagai cabang ilmu agama seperti ilmu tafsir, fiqh, usul fiqh, tasawwuf, hadith dan lain-lain.

10.1.3. KEBAIKAN

10.1.3.1. Percuma dan boleh dimuat turun di laman web Maktabah Shamilah secara percuma.

10.1.3.2. Para pelajar dapat menjimatkan masa dan tenaga kerana tidak perlu bersusah payah mencari kitab-kitab di perpustakaan dan menjimatkan kos untuk membeli kitab-kitab

10.1.4. KEBURUKAN

10.1.4.1. Perisian ini menggunakan ruang yang agak besar untuk dimuat turun

10.1.4.2. Kewujudan ciri yang boleh mengubah kandungan kitab juga boleh menyebabkan hasil kesusasteraan diragui dan tidak sahih

10.2. iMasjid

10.2.1. Mengumpulkan maklumat masjid di Malaysia.Selain itu, para pengguna dapat memperoleh maklumat mengenai jadual harian dan latar belakang Ustaz kegemaran mereka.

10.2.2. CIRI-CIRI UTAMA

10.2.2.1. Menunjukkan lokasi masjid yang tedekat

10.2.2.2. Dapat menentukan arah kiblat

10.2.2.3. Membolehkan pengguna membuat ulasan dan penilaian terhadap aplikasi ini.

10.2.3. KELEBIHAN

10.2.3.1. Boleh digunakan secara percuma

10.2.3.2. Boleh dimuat turun dari App store dan Play Store.

10.2.4. KELEMAHAN APLIKASI

10.2.4.1. Lambat berfungsi

10.2.4.2. Penunjuk qiblat yang kurang tepat

10.3. Mengaji.com

10.3.1. TUJUAN PENUBUHAN APLIKASI: MEMUPUK BUDAYA MENGAJI DI KALANGAN UMAT ISLAM SELURUH DUNIA

10.3.2. Mempunyai 10 orang qari yang terkenal dari serata dunia iaitu dari: 1) Italy 2) Singapore 3) France 4) Malaysia 5) Makkah 6) Los Angeles, USA 7) Indonesia

10.3.3. Doa harian dari pelbagai qari yang sedia ada

10.3.4. Features

10.3.4.1. 1. Skrin akan bermain tanpa “sleep” skrin anda

10.3.4.2. 2. Terjemahan Bahasa Melayu dan Inggeris. Baca bersamaan ejaan Rumi.

10.3.5. KELEBIHAN

10.3.5.1. -Dapat membaca Al-Quran dengan lebih mudah -Dapat memilih dengan mudah surah yang ingin dibaca -Dapat mengetahui tempoh membaca Al-Quran Dapat memperbaiki tajwid -Dapat mendalami maksud ayat Al-Quran itu sendiri.

10.3.6. KEKURANGAN

10.3.6.1. Memerlukan akses internet Tiada bunyi pemberitahuan yang menunjukkan waktu solat fardhu sudah masuk -Tiada lagi guru atau tenaga pengajar yang ada di samping untuk membetulkan tajwid bacaan seseorang -Kebarangkalian membaca dengan salah itu sangat tinggi -Kebarangkalian penghasilan mushaf secara bercetak terdapat khilaf pada susunan ayat-ayat Al-Quran juga tinggi

10.4. MUSLIM PRO

10.4.1. Untuk mengetahui WAKTU SOLAT, AZAN, AL-QURAN, ARAH KIBLAT, RESTORAN HALAL, DOA HARIAN, MASJID, ZAKAT.

10.4.2. Kebaikan

10.4.2.1. 1. Waktu solat yang tepat dan fleksibel

10.4.2.2. 2. Al quran dengan tulisan yang jelas dan mudah dicari

10.4.2.3. 3. Mempunyai doa-doa sehaian yang sangat menarik

10.4.3. Keburukan

10.4.3.1. 1. Memerlukan ruang storange yang besar sekitar 70 MB

10.4.3.2. 2. Memerlukan capaian internet jika berubah tempat dan ingin mengetahui waktu solat di tempat baharu

10.5. Kesimpulan

10.5.1. 1. Pengetahuan ilmiah

10.5.2. 2, Medium dakwah

10.5.3. 3. Jalan alternatif