APLIKASI TEKNOLOGI

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
APLIKASI TEKNOLOGI by Mind Map: APLIKASI TEKNOLOGI

1. PERISIAN KOLABORATIF DAN SHARING TOOLS

1.1. pengisian aplikasi yang membantu melakukan tugasan bersama

1.2. JENIS

1.2.1. calendaring

1.2.2. web conferencing

1.2.3. share webspaces

1.3. KELEBIHAN

1.3.1. hasil lebih kreatif, mengatur projek dan jadual, kerja menjadi sistematik

1.4. KEBURUKAN

1.4.1. perselisihan dalam komunikasi, perincian sukar diteliti, masalah rangkaian internet

1.5. CONTOH APLIKASI

1.5.1. mind meister, tes teach, alim, halal trip

1.6. masyarakar muslim di dunia lebih cekap menggunakan sesuatu perisian aplikasi

2. CONTENT CREATION TOOLS

2.1. BUSINESS SOFTWARE

2.1.1. pemprosesan perkataan,penyebaran risalah, pengurusan dokumen

2.2. KEBOLEHBACAAN

2.2.1. contoh aplikasi- hemingway editor

2.2.2. untuk membaca frasa dan imbuhan

2.3. RUMAH/PENDIDIKAN/PERIBADI

2.3.1. kewangan peribadi, pengeditan imej, galeri seni, rekabentuk rumah (landskap)

2.4. MULTIMEDIA

2.4.1. mengekalkan perhatian penonton untuk melihat/mendengar dengan menggunakan alat visual

2.5. KELEBIHAN

2.5.1. mengemas kini laman web, blog, videografi

2.5.2. pemasaran/penerbitan

2.5.3. penyelenggaraan akaun media sosial

3. SURVEY AND POLLING

3.1. membuat penilaian tentang kefahaman seseorang

3.2. KELEBIHAN

3.2.1. mudah dan pantas

3.2.2. penyelesaian masalah

3.2.3. dapat menilai pendapat masyarakat

3.3. KEBURUKAN

3.3.1. penyebaran berita tidak betul

3.4. POLL

3.4.1. pendek,umum, tempoh singkat

3.5. SURVEY

3.5.1. panjang, terprinci, lama

3.5.2. kebebasan untuk beri pandangan lebih panjang

4. SOCIAL NETWORKING TOOLS

4.1. TOP 10

4.1.1. facebook, whatsapp, messanger, QQ, wechat, instagram, tumblr, twitter, snapchat,line

4.2. STATISTIK DI MALAYSIA

4.2.1. facebook (40%), whatsapp (20%), wechat (7%), instagram(17%), twitter (11%)

4.3. KELEBIHAN

4.3.1. peka perkembangan global

4.3.2. meningkatkan mutu pendidikan

4.3.3. meningkatkan ekonomi negara

4.4. KEBURUKAN

4.4.1. maklumat palsu

4.4.2. leka dan alpa

5. CASTING TOOLS

5.1. JENIS

5.1.1. screencast

5.1.2. camstudio

5.1.3. jing

5.2. KEBURUKAN

5.2.1. hang

5.2.2. tidak up to date

5.3. KELEBIHAN

5.3.1. percuma tanpa bayaran

5.4. YANG TERBAIK

5.4.1. screencast

6. MAKTABAH SYAMILAH DAN PERISIAN ISLAMIC SOFTWARE

6.1. MAKTABAH SYAMILAH

6.1.1. bioleh dimuat turun secara percuma di laman web, menyediakan banyak buku-buku agama,, menjimatkan kos,masa dan tenaga untuk mendapatkan sesebuah kitab

6.1.2. menggunakan ruang yang agak besar untuk dimuat turun, perlu berhati-hati ketika memilih kitab kerana masih terdapat kitab yang berfahaman salafi wahabi

6.2. I-MASJID

6.2.1. mengumpulkan maklumat berkaitan masjid di Malaysia- sejarah, kemudahan, imej,dan aktiviti

6.2.2. menunjukkan lokasi masjid terdekat, pemberitahuan waktu solat fardhu, aktiviti-aktiviti masjid berdekatan, menentukan arah kiblat

6.3. MUTIARA HADIS

6.3.1. terjemahan hadis dalam bahasa Malaysia- mudah difahami

6.3.2. hanya menyediakan terjemahan bagi 6 kitab, tiada teks/nas hadis dalam arab, hanya boleh melalui online

6.4. MENGAJI.COM

6.4.1. dapat membaca dan memahami Al-Quran dengan lebih mudah, dapat memperbaiki tajwid

6.4.2. tiada guru/tenaga pengajar yang ada di samping untuk membetulkan bacaan seseorang

6.5. MUSLIM PRO

6.5.1. mengandungi waktu solat, azan, Al-Quran, arah kiblat, restoran halal, doa harian, masjid dan zakat

6.5.2. dapat menyesuaikan diri walau di mana kita berada

6.5.3. memerlukan internet untuk diakses, storage yang besar dan mengandungi iklan dari google