Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VS. by Mind Map: VS.

1. ESKOLA MODERNOA XXI. MENDEA

2. XIX ETA XX MENDEKO ESKOLA

3. EZAUGARRIAK: -Estatu nazionalaren zerbitzura -Industria gizarterako sortua

4. INDUSTRIA GTARAIKO HEZKUNTZA: -Testu idatzia -Ikasteko era, datuen pilaketa -Irakaslea protagonista - Azalpenezko metodo didaktikok

5. Alfabetizazio instituzio nagusia da eskola

6. Alfabetizazio instituzio nagusia izaten jarraitzen du

7. Hezkuntza kurrikulumean egindako azken erreforman, IKT-ak erabiltzen ikasteko konpetentzia gehitu da.

8. Informaziora heltzen jakin eta informazio hori ezagueran eraldatu

9. Informazioa hedatzen eta komunikatzen jakin eta era egoki batean erabili.

10. KONPETENTZIA DIGITALA

11. Konpetentzia digitala lantzeko: -era aktibo batean ikasi, kooperazioa bultzatu ikasleen artean, informazio iturri ezberdinak erabili...

12. Lantzeko ariketak: -WIKI informazio iturriak erabiliz talde lanak egin, ikasleek blogak eratzea non informazioa partekatu, ikasleen arteko foroak eta komunitateak egin, bideoak eta aurkezpenak prestatu, arbela digitalen erabilera, interneten informazio bilaketa.....