APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT by Mind Map: APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT

1. membolehkan pengguna membuat ulasan terhadap aplikasi ini

2. Fungsi dan bahagian-bahagian utama dalam komputer (Hardware)

2.1. Bahagian Luar

2.1.1. Unit Pemprosesan Pusat (CPU)

2.1.2. Monitor

2.1.3. Keyboard

2.1.4. Printer

2.1.5. Tetikus (MOUSE)

2.1.6. Speaker

2.2. Bahagian Dalam

2.2.1. Motherboard

2.2.2. Random Access Memory (RAM)

2.2.3. Read Only Memory

2.3. Windows

2.3.1. Engine

3. Sistem Operasi Komputer

3.1. A set of programs that coordinate all the activities among computer or mobile device hardware

3.1.1. Windows

3.1.2. Mac OS

3.1.2.1. Mountain Lion

3.1.2.2. Mavericks

3.1.2.3. High Sierra

3.1.3. Virtualization

3.1.4. Linux and Unix

3.1.4.1. Linux

3.1.4.1.1. - 150 mb

3.1.4.1.2. - General Public Licensing (GPL)

3.1.4.1.3. - Red Hat,SuSE,Debian

3.1.4.2. Unix

3.1.4.2.1. - 500 mb

3.1.4.2.2. - Paid Licensing

3.1.4.2.3. - Ultrix,Sun Solaris

4. Microsoft Office

4.1. Word

4.1.1. Aplikasi pengolah kata berupa huruf yang biasanya digunakan untuk membuat laporan dan dokumen yang lain

4.1.1.1. Membuat dokumen dengan cepat dan mudah

4.1.1.2. Menyimpan dokumen dengan format yang pelbagai dan seragam

4.2. Powerpoint

4.2.1. Membuat pembentangan dalam bentuk slide

4.2.1.1. Menarik

4.2.1.2. Video,audio dan gambar dapat ditambah dalam slide

4.2.1.3. Dibuat dalam bentuk "softcopy" dan diakses dalam bentuk peranti komputer

4.3. Excel

4.3.1. Memproses data secara automatik yang berupa perhitungan asas,formula,penggunaan fungsi-fungsi,pemprosesan data,jadual dan carta daripada pengurusan data

4.3.1.1. Membuat laporan kewangan

4.3.1.2. Menghitung kadar mata wang

4.3.1.3. Membuat grafik dan jadual dari pengiraan

4.3.1.4. Membuat persembahan lebih praktikal dan mudah

4.3.1.5. Menunjukkan data dengan tepat dan kemas

5. Moodle

5.1. Platform pembelajaran yang mantap dan selamat untuk pendidik,pentadbir dan pelajar

5.1.1. Sembang (Chat)

5.1.2. Pendidikan

5.1.3. Blog

5.1.4. Mencari isu (Search Issue)

5.1.5. Membuat isu (Create Issue)

5.1.6. Forum

5.1.7. Bisnes

5.1.8. Kuiz

6. E-Publishing

6.1. Alatan elektronik ataupun digital untuk menghasilkan karya dan artikel,pembangunan perpustakaan digital dan sebagainya

6.1.1. Penerbitan Digital

6.1.2. Penerbitan Atas Talian (Online Publishing)

6.2. Jenis

6.2.1. E-Jurnal

6.2.2. E-Buku

6.2.3. E-Tesis dan disertasi

6.2.4. E-Arkib dan fail belakang

6.2.5. Lembaga Pengumuman

6.2.6. Sumber multimedia dan lain-lain

7. Content Creation Tools

7.1. Sumbangan maklumat kepada media digital untuk pengguna

7.1.1. Business Software

7.1.1.1. Pemprosesan perkataan

7.1.1.2. Penyebaran risalah

7.1.1.3. Pembentangan

7.1.1.4. Pengambilan nota

7.1.1.5. Pengurusan projek

7.1.1.6. Perakaunan

7.1.1.7. Pengurusan dokumen

7.1.2. Kebolehbacaan

7.1.2.1. "Hemingway Editor"

7.1.2.1.1. Menyerlahkan ayat yang sukar untuk membaca frasa dan imbuhan

7.1.3. Rumah/Pendidikan/Peribadi

7.1.3.1. Kewangan peribadi

7.1.3.2. Penyediaan cukai

7.1.3.3. Penerbitan (Untuk kegunaan peribadi)

7.1.3.4. Pengeditan imej

7.1.3.5. Galeri Seni atau Imej

7.1.3.6. Reka bentuk rumah atau landskap

7.1.3.7. Pemetaan

7.1.4. Multimedia

7.1.4.1. Mengekalkan perhatian penonton dengan menggunakan alat visual

7.1.4.1.1. melihat

7.1.4.1.2. mendengar

7.1.4.2. Tidak perlu memuat turun perisian yang sukar kerana aplikasi seperti video editor boleh diakses melalui laman web

8. Casting Tools

8.1. Camstudio

8.1.1. Screencast software makes movie of what happens on your computer screen

8.1.2. free and can be downloaded from the CamStudio Web Site

8.2. Screencast

8.2.1. showing the proceeding and activities done by a pc-user

8.2.2. Free basic recorder

8.2.3. Can add captions to the video,share it,upload it to YouTube and other social media or save the video as an MP4,AVI or flash video

8.2.4. Pro accounts get video editing tools

8.3. Jing

8.3.1. Takes a picture or video of the user's computer screen and uploads it to the Web,FTP,computer or clipboard

9. Perisian Kolaboratif & Sharing Tools

9.1. Pengisian aplikasi yang membantu untuk melakukan tugasan bersama

9.2. Butang untuk perkongsian sesuatu aplikasi

9.3. Contoh

9.3.1. Calendering

9.3.1.1. Google Calendar

9.3.1.2. IBM Lotus Notes

9.3.1.3. Microsoft Exchange

9.3.2. Web conferencing

9.3.2.1. GoToMeeting

9.3.2.2. Live.Meeting

9.3.2.3. Netviewer

9.3.2.4. SkypePro

9.3.2.5. WebEx

9.3.3. Share webspaces (Share things)

9.3.3.1. Documents

9.3.3.2. Models

9.3.3.3. Photo

9.3.3.4. Other information

9.3.3.4.1. Komunikasi

9.3.3.4.2. Persidangan

9.3.3.4.3. Penyelarasan

9.3.4. Mindmeister

9.3.4.1. Present your ideas

9.3.4.2. Collaborate with multiple users

9.3.4.3. Mind mapping brainstorming

9.3.4.4. On all devices (Web,IOS,Android)

9.3.5. Tes Teach

9.3.5.1. Kongsi maklumat dengan masyarakat

9.3.5.2. Membantu guru untuk membuat pengajaran digital yang boleh dikongsi bersama pelajar

9.3.5.3. membuat pelajaran lebih interaktif dengan idea sendiri

9.3.6. Alim

9.3.6.1. Share what you learned with others about the text

9.3.6.2. Organize your notes and share with others

9.3.6.3. Create and manage your own chat room

9.3.6.4. Islamic terms dictionary

9.3.6.5. Interactive community

9.3.7. Halal Trip

9.3.7.1. Nearby halal restaurants

9.3.7.2. First prayer tracker

9.3.7.3. get prayer times and nearby mosques for any location

9.3.7.4. Trip planning ideas

9.3.7.5. Direction and prayer times when you are in the plane

9.3.7.6. Qibla compass

9.3.8. Microsoft Frontpages

10. Maktabah Syamilah dan Perisian Islamic Software

10.1. Maktabah Syamilah

10.1.1. berfungsi sebagai perpustakaan digital

10.1.1.1. sebelum ekstrak

10.1.1.1.1. 1.95 GB

10.1.1.2. selepas ekstrak

10.1.1.2.1. lebih kurang 8 GB

10.1.2. Program komputer yang memuat naik pelbagai kitab kajian keislaman

10.1.2.1. Memuat naik banyak kitab induk Bahasa Arab

10.1.2.1.1. Tafsir

10.1.2.1.2. Usul Fiqh

10.1.2.1.3. Fiqh

10.1.2.1.4. Tasawwuf

10.1.2.1.5. Hadith

10.2. Perisian Islamic Software

10.2.1. I-Masjid

10.2.1.1. Menunjukkan lokasi dan aktiviti masjid yang terdekat

10.2.1.2. memberitahu masuk waktu solat megikut lokasi tersendiri dan menentukan arah kiblat

10.2.1.3. mengikuti perkembangan masjid-masjid dan ustaz-ustaz yang terkenal

10.2.2. Mutiara Hadis

10.2.2.1. Terjemahan hadis-hadis dalam Bahasa Malaysia

10.2.2.2. mudah untuk memahami hadis

10.2.3. Mengaji.Com

10.2.3.1. Mengaji

10.2.3.2. Doa-doa harian

10.2.3.3. Waktu solat dan azan

10.2.3.4. Progress

10.2.3.4.1. Halaman yang memaparkan rekod perkembangan surah-surah yang telah dibaca dan disemak oleh ustaz

10.2.3.5. Features

10.2.3.5.1. Skrin akan bermain tanpa "sleep" skrin

10.2.3.5.2. Terjemahan Bahasa Melayu dan Inggeris.Baca bersamaan ejaan Rumi

10.2.3.5.3. Gunakan "jump point" ayat di Mengaji.com

10.2.4. Muslim Pro

10.2.4.1. Fungsi

10.2.4.1.1. Waktu solat

10.2.4.1.2. Doa harian

10.2.4.1.3. Al-Quran

10.2.4.1.4. Azan

10.2.4.1.5. Arah Kiblat

10.2.4.1.6. Restoran halal dan masjid

10.2.4.1.7. Zakat

10.2.4.2. Version

10.2.4.2.1. 6.X

10.2.4.2.2. 9.3.6

10.2.4.3. Kegunaan

10.2.4.3.1. Android

10.2.4.3.2. IOS (Apple)

10.2.4.3.3. Website

11. Web Authoring Tools and Blog

11.1. Authoring Tools

11.1.1. Menulis Web (HTML)

11.1.1.1. Editor Kompaun

11.1.1.1.1. Netobject Fusion

11.1.1.1.2. Macromedia Dreamweaver

11.1.2. URL

11.1.2.1. Mengakses laman HTML

11.1.2.2. Rujukan dari internet

11.1.3. Web Page

11.1.3.1. Nama Domain (Domain name/URL-Uniform Resourses Locator)

11.1.3.2. Rumah Tempat Website (Web Hosting)

11.1.3.3. Bahasa Program (Script Program)

11.1.3.4. Desain Website

11.1.3.5. Fungsi

11.1.3.5.1. Komunikasi

11.1.3.5.2. Informasi

11.1.3.5.3. Entertainment

11.1.3.5.4. Tranksasi

11.2. Blog

11.2.1. Ekspresikan pandangan anda

11.2.2. Pasaran atau menggalakkan sesuatu

11.2.3. Menolong orang

11.2.4. Buat duit

11.2.5. Berdakwah

12. Survey and Polling

12.1. Survey

12.1.1. mengukur pendapat dan mendapatkan maklum balas orang ramai secara terperinci

12.2. Polling

12.2.1. Satu soalan mempunyai banyak pilihan jawapan

12.3. Aplikasi Survey Monkey

12.3.1. Membuat penilaian tentang kefahaman seseorang

12.3.2. Membuat soal selidik

12.3.3. Kumpul informasi dan data pelanggan

12.3.4. Boleh mengirimkan soalan survey

12.3.4.1. Facebook

12.3.4.2. Email

12.3.4.3. Website

12.3.4.4. WhatsApp

13. Social Networking Tools

13.1. mencipta dan membuat persembahan untuk mempamerkan pemahaman seseorang tentang topik tersebut

13.2. Provide network analysis and connection facilities

13.2.1. Facebook

13.2.1.1. 140 languages

13.2.1.2. Post length unlimited

13.2.2. Twitter

13.2.2.1. 29 languages

13.2.3. WhatsApp

13.2.3.1. Less 7 languages

13.2.4. Instagram

13.2.4.1. 36 languages

13.2.5. Privacy/Public

13.2.5.1. Mark Zuckerberg

13.2.6. Muslim sebagai inspirasi

13.2.6.1. Mohamad Ibnu Musa

13.2.7. Al-Khwarizmi

13.2.7.1. The inventor of Algebra

13.2.8. History of Social Media

13.2.8.1. Feb 1978

13.2.8.1.1. Komputer versi lama

13.2.8.2. 1995

13.2.8.2.1. Geocities

13.2.8.3. 1997

13.2.8.3.1. Sixdegrees.com

13.2.8.4. Aug 1996

13.2.8.4.1. Blog

13.2.8.4.2. Friendster