Методи фармацевтичного аналізу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методи фармацевтичного аналізу by Mind Map: Методи фармацевтичного  аналізу

1. Фізичні методи

1.1. Температура плавлення та твердіння

1.1.1. Капілярний метод

1.1.2. Метод мішаних проб

1.2. Температура кипіння

1.2.1. Метод перегонки

1.2.2. Метод Еміха

1.3. Густина

1.4. Розчинність

1.5. В'язкість

1.5.1. Метод капілярного витікання (віскозиметри)

1.5.2. Вібраційні методика

1.5.3. Ротаційні методи

1.5.4. Метод Стокса

2. Хімічні методи

2.1. Ідентифікація неорганічних аніонів і катіонів

2.1.1. Визначення катіонів

2.1.2. Визначення аніонів

2.1.3. Визначення органічних сполук

2.2. Ідентифікація елементоорганічних сполук

2.3. Ідентифікація лікарських засобів, які містять органічні сполуки

2.3.1. Загальні хімічні реакції органічних сполук

2.3.2. Реакція на утворення солей і комплексних сполук

2.3.3. Реакція ідентифікації органічних основ і їх солей

3. Фізико-хімічні методи

3.1. Оптичні методи

3.1.1. рефрактометрія

3.1.2. поляриметрія

3.1.3. хімічна мікроскопія

3.2. Абсорбційні методи

3.2.1. атомно-абсорбційна спектрофотометрія

3.2.2. рентгенівська абсорбційна спектроскопія

3.2.3. фотоколориметричний метод

3.3. Методи випромінювання

3.3.1. емісійна та полум'яна спектрометрія

3.3.2. люмінесцентні методика

3.3.3. флуоресцентна спектроскопія

3.3.4. флуориметрія

3.3.5. рентгенівська флуоресценція

3.3.6. хемілюмінесценція

4. Біологічні методи

4.1. на токсичність

4.2. пірогенність

4.3. на вміст гістамінних речовин

4.4. на мікробіологічну чистоту

4.5. на стерильність