Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Гліцерол by Mind Map: Гліцерол

1. Добування

2. Застосування

3. Фізичні властивості

4. Хімічні властивості

4.1. Окиснення

4.2. Взаємодія з активними металами

4.3. Якісна реакція на багатоатомні спирти