Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Гліцерол by Mind Map: Гліцерол

1. Добування

2. Фізичні властивості

3. Хімічні властивості

3.1. Окиснення

3.2. Взаємодія з активними металами

3.3. Якісна реакція на багатоатомні спирти

4. Застосування