Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DJUR by Mind Map: DJUR

1. SLÄKTTRÄD

1.1. Ryggradsdjur

1.1.1. Djur med ryggrad

1.2. Växelvarma

1.2.1. Djuret kan byta temperatur beroende på väder

1.3. Ryggradslösa djur

1.3.1. Djur utan ryggrad

2. Anpassning

2.1. Utvecklas

2.1.1. När någon/något ändrar på sig så att den blir bättre

2.2. Byta färg

2.2.1. djuren byter färg för att smälta in i omgivningen

2.3. Kamoflage

2.3.1. Kamoflage är när man ser ut som naturen runt omkring sig så att man smälter in

2.4. Härma

2.4.1. När djuren härmar andra farliga djur för att själv se farlig ut

2.5. Använda starka färger

2.5.1. När djuren vill locka till sig honor eller visa att de är giftiga

3. SKILLNADER MELLAN VÄXTER OCH DJUR

3.1. Byte

3.1.1. Ett djur som blir jagad av andra djur och som inte äter andra djur

3.2. Rovdjur

3.2.1. Ett djur som äter andra djur

3.3. Tentakler

3.3.1. Känselspröt som djuret kan röra på

3.4. Både djur och växter andas

3.5. Djur andas syre men växter andas koldioxid