SWOT-analyse Module DLL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SWOT-analyse Module DLL by Mind Map: SWOT-analyse Module DLL

1. Sterktes

1.1. Praktisch gericht

1.2. Innoverend

1.3. Mogelijkheid tot differentiëren

1.4. Meestal eenvoudig in gebruik

2. Zwaktes

2.1. Heel veel informatie ineens!

2.2. Vaak over internet

3. Gevaren

3.1. Soms te beperkte mogelijkheden in vgl met betaalde software

4. Kansen

4.1. Veel gratis software!

4.2. Ongekende kracht van deze software

4.3. Web 2.0 aanbieden op school